Od 1 stycznia 2020 roku, zgodnie z ustawą F-gazową, zacznie obowiązywać zakaz stosowania HFC o GWP ≥ 2500 do konserwacji lub serwisowania instalacji chłodniczych o napełnieniu czynnikiem w ilości stanowiącej 40 ton ekwiwalentu CO2 lub więcej (około 10,2 kg R404A). Wyjątek stanowić będą czynniki HFC z odzysku, zregenerowane lub poddane recyklingowi, również o GWP ≥ 2500. Będzie można je stosować do 2030 roku.

Stacja EASYREC-2R do odzysku i recyklingu czynnika

Przygotuj się na zmiany razem ze stacją EASYREC-2R firmy Wigam!

EASYREC-2R to kompaktowa i poręczna stacja do odzysku i recyklingu czynników chłodniczych. Poznaj zalety urządzenia:

  • przystosowana do pracy ze wszystkimi czynnikami chłodniczymi w tym z R32 oraz czynnikami z grupy fluoro-olefin (HFO) jak np. R1234ze,
  • zintegrowane ze stacją urządzenie destylujące, bardzo skutecznie usuwające zanieczyszczenia i resztki oleju z odzyskanego czynnika,
  • automatyczny wyłącznik zatrzymujący pracę stacji w przypadku braku czynnika w układzie,
  • sygnalizacja LED, zielona lampka wskazująca prawidłowy przebieg procesu, czerwona lampka informująca o stanie alarmowym,
  • wyposażona w 2 zawory odcinające, zabezpieczające przed cofnięciem czynnika,
  • na urządzeniu etykieta ze skróconą instrukcją obsługi w formie graficznej.

 

Stacja do odzysku i recyklingu EASYREC-2R