Na rysunkach przedstawiono średnie miesięczne temperatury powietrza w styczniu, lutym i marcu 2014 r. dla trzydziestu czterech miast Polski uszeregowane w ciąg rosnący. Omówiono skumulowaną liczbę stopniodni grzania dla temperatury bazowej 15oC dla sezonów grzewczych od 1999/2000 r. do ostatniego sezonu od 01.09.2013 do 31.03.2014 r. dla Białegostoku, Warszawy Okęcia i Wrocławia. Oceniono ostatni sezon grzewczy pod względem zużycia energii na ogrzewanie budynków.

Średnie miesięczne temperatury powietrza

Ze średnich dziennych temperatur powietrza

1

obliczono średnią miesięczną temperaturę powietrza w styczniu, lutym i marcu 2014 r. Średnie miesięczne temperatury powietrza dla 34 miast Polski uszeregowano w ciąg rosnący i przedstawiono na rys. 1-3. Najcieplejszym miastem w styczniu, lutym i marcu 2014 r. był Wrocław. Najzimniejszym miastem w styczniu i lutym 2014 r. były Suwałki a w marcu 2014 r. Zakopane. Najzimniejszym miastem wojewódzkim był we wszystkich miesiącach pierwszego kwartału 2014 r. Białystok.

W najcieplejszym mieście wojewódzkim Wrocławiu w wieloleciu 1999-2013 minimalna średnia miesięczna temperatura stycznia wynosiła -5,85oC w 2006 r., średnia -0,35oC a maksymalna 4,76oC w 2007 r. W styczniu 2014 r. średnia temperatura wynosiła 1,44oC.

Wykres 1


Pobierz tutaj cały artykuł - > [attach=attach1]TUTAJ[/attach]

1)

Ogimet. WWW.ogimet.com