110
115
107
109
74

Sprawozdanie końcowe: Doskonały nastrój na Targach Chillventa

Targi Chillventa 2010 okazały się absolutnym sukcesem. W dniach od 13 do 15 października 2010 r. na swoich najważniejszych targach spotkało się 29.312 zwiedzających specjalistów z całego świata. W Norymberdze, miejscu targów, wszystko skupiało się na zagadnieniach międzynarodowej wspólnoty chłodnictwa, napowietrzania pomieszczeń i pomp cieplnych. 881 przedsiębiorstw z 42 krajów prezentowało różnorodność i zdolność innowacyjną całej branży. Nastrój był wyśmienity a spojrzenie w przyszłość optymistyczne.

Sprawozdanie końcowe: Doskonały nastrój na Targach Chillventa

„Targi Chillventa 2010 były dla wystawców z całego świata olbrzymim sukcesem. Na stoiskach mieliśmy właściwych zwiedzających specjalistów a prowadzone rozmowy były na wysokim poziomie kwalifikacji. Nastrój na Targach Chillventa wytycza kierunek przyszłości branży. Targi Chillventa mają klasę, tu wśród zwiedzających specjalistów spotyka się decydentów i profesjonalistów. Już dziś cieszę się na kolejne targi,“ mówi Heinrich Reuß, przewodniczący Rady Doradczej Targów Chillventa.

Rekord wystawców i liczny udział międzynarodowy
Nastrój w całej branży jest doskonały. Optymistyczną i doskonałą atmosferę na Targach Chillventa 2010 odczuwało się nie bez wrażenia. „Reakcje wystawców podobnie jak zwiedzających specjalistów były nad wyraz pozytywne. Międzynarodowej branży po trudnych miesiącach wiedzie się już lepiej co na targach było wyraźnie odczuwalne“, mówi Richard Krowoza, członek kierownictwa NürnbergMesse. Wyraźnie ukazuje to udział wystawców: Wzrostem udziału o blisko 10 procent do 881 przedsiębiorstw Targi Chillventa ustanowiły nowy rekord. Również międzynarodowość z 63 procentami udziału jest znakomita. W targach udział wzięły przedsiębiorstwa z 42 krajów. Listę pierwszych 10 wystawców z zagranicy otwierają Włochy, za nimi następują Chiny, Turcja, Holandia, Wielka Brytania, USA, Francja, Republika Czeska, Hiszpania i Belgia.

9 z 10 wystawców w 2012 r. wróci na pewno
Targi Chillventa po ich drugiej imprezie nabierają niemałego znaczenia dla całej światowej branży. Wynik ankiety przeprowadzonej wśród wystawców podkreśla to dobitnie: 91 procent wystawców już w trzecim dniu targów podało, że w 2012 r. w Targach Chillventa wezmą ponownie udział.

Zwiedzający z całego świata
Podobnie dobrze i na wysokim poziomie, bo aż ponad 29.312, przedstawia się liczba zwiedzających specjalistów oraz uczestników kongresu. Hans-Joachim Socher, zarządzający, firma Walter Meier jest zachwycony: „Przez całe trzy dni targów mieliśmy trudności z opanowaniem natłoku na naszym stoisku. Mieliśmy ręce pełne pracy. Takich targów życzymy sobie zawsze. Z Targów Chillventa 2010 jesteśmy bardzo zadowoleni.“ Również i w tym miejscu z 54 procentami widoczny jest wspaniały udział z zagranicy. W ten sprawiający wrażenie sposób branża potwierdza światową i jedyną w swoim rodzaju rolę Targów Chillventa jako międzynarodowe miejsce spotkań wspólnoty chłodnictwa, napowietrzania pomieszczeń i pomp cieplnych. Podkreśla to w swoich słowach Friedhelm Körner, zarządzający, firma Johnson Controls Systems & Service GmbH: „W tym roku można było wyraźnie odczuć jak bardzo wzrósł udział międzynarodowy, przy czym był jeszcze raz tak znaczny niż przed dwoma laty. Targi Chillventa są stałym terminem w kalendarzu targów naszego przedsiębiorstwa i w międzyczasie jako europejskie targi zajmują w koncernie czołowe miejsce. Wielu naszych klientów przybywa do nas z całej Europy, by właśnie tu na miejscu móc przekonać się o naszej kompetencji. Jesteśmy całkowicie zadowoleni.“

Wysoka jakość zwiedzających specjalistów: decydenci w centrum uwagi
Szczególną pochwałę wyrażano co chwilę pod względem wysokiej jakości specjalistów zwiedzających Targi Chillventa 2010. Znaczna część zwiedzających bierze czynny udział w procesach podejmowania decyzji, reprezentują takie dziedziny jak badania naukowe, rozwój lub konstrukcje, czy też przygotowanie pracy, planowanie, zakupy, zaopatrzenie względnie zbyt. Ale i zakłady trudniące się instalatorstwem i konserwacją były bardzo dobrze reprezentowane. Łącznie 87 procent zwiedzających specjalistów uczestniczy w swoich przedsiębiorstwach w procesach podejmowania decyzji lub w doradztwie.
Widać to było wyraźnie w halach i na stoiskach. „Przyjemny był bardzo dobry nastrój panujący na Targach Chillventa. Jakość zwiedzających specjalistów i rozmowy na wysokim poziomie przekonywały. Z targów jesteśmy bardzo zadowoleni,“ mówi dr Karin Jahn, VDMA. Jak bardzo prze-konani są specjaliści zwiedzający Targi Chillventa ukazuje z kolei wynik ankiety przeprowadzonej podczas imprezy. Znacznie ponad połowa ankietowanych zwiedzi ponownie Targi Chillventa 2012.

Kongres Chillventa Congressing: wysoka jakość i międzynarodowość
W przeddzień tragów wystartował wysokiej jakości program specjalistyczny Kongres Chillventa Congressing w którym udział wzięło bez mała 400 międzynarodowych uczestników. Równolegle z targami specjalistyczne fora oferowały na wysokim poziomie fachowości obszerne informacje obejmując szerokim łukiem wszystkie segmenty w dziedzinie chłodnictwa, napowietrzania pomieszczeń i pomp cieplnych. Dr Rainer Jakobs, koordynator specjalistycznego programu, sprowadza to do jednego punktu: „Nadzwyczaj interesujące były na tegorocznym Kongresie Chillventa Congressing wspaniałe referaty z kraju ale też szczególnie z zagranicy. Uczestnicy kongresu bez wyjątku byli zachwyceni i nie szczędzili pochwał pod kątem jakości referatów które w formacie cyfrowym od chwili obecnej stoją do Państwa dyspozycji. Niezwykle ważnym wydarzeniem był cykl referatów ‚Młody Narybek przedstawia się‘. Młodzi studenci i absolwenci prezentowali tu swoją wiedzę zawodową przy czym w szczególny sposób podkreślano tu podstawy badań naukowych. Jestem przekonany, że w 2012 r. będziemy mogli ponownie zaprezentować Kongres Chillventa Congressing najwyższej klasy.“

Know-how w czystej postaci: specjalistyczne fora w halach wystawowych
Zwiedzający specjaliści mieli ponadto możliwość, by na specjalistycznych forach w 17 blokach i trzech halach uzyskać obszerne informacje na tematy chłodnictwa, klimatyzacji, wentylacji, pomp cieplnych oraz Cleanroom - pomieszczeń czystych. Punktami ciężkości były m.in. wydajność energetyczna w urządzeniach chłodniczych i komponentach, chłodnictwo przemysłowe, chłodnictwo w supermarketach i prace rozwojowe nad czynnikami chłodniczymi oraz wydajność energetyczna, przepisy, regulacja mocy, komponenty energetycznie zoptymalizowane i rozwiązania dotyczące za-niechania stosowania czynnika R22. Federalna Szkoła Zawodowa Maintal/Niedersachswerfen wniosła dodatkowo na forach referaty do tematów dotyczących certyfikacji w ramach rozporządzenia w sprawie gazu F. W ramach programu specjalistycznego zaprezentowano łącznie 130 referatów. Więcej pod: www.chillventa.de/congressing

Udana premiera: przekonująca prezentacja Cleanroom Village
Na Targach Chillventa odbyła się również uroczysta premiera prezentacji Cleanroom Village. Prezentacja specjalna przekonała już na samym starcie. Walter Ritz, Senior Consultant, TÜV Süd Cleancert, jest bezgranicznie zachwycony: „Targi Chillventa 2010 najwyraźniej przerosły nasze oczekiwania. Prezentacja specjalna Cleanroom Village spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem. Mieliśmy, w tym miejscu mogę wypowiedzieć się w imieniu wszystkich biorących udział w pokazie specjalnym, bardzo dobre kontakty zarówno krajowe jak i międzynarodowe. Piękny i pełen sukcesu start specjalnej prezentacji Cleanroom Village będzie miał swój dalszy ciąg już w przyszłym roku podczas Specjalistycznych Targów TechnoPharm.“ Pokaz na żywo w Cleanroom Village cieszył się bardzo dużą frekwencją. Na kanwie motta „Niewidoczne czynimy widoczne“ przeprowadzono wizualizację oddziaływania odzieży i aktywności ruchowej z zastosowaniem metody pomiaru cząstek online. Więcej informacji:
www.chillventa.de/en/at-a-glance/chillventa_congressing/villages/

Wydajność energetyczna i hightech w Industrial Heat Pump Village
Już po raz drugi po 2008 r. w hali 1 w centrum uwagi znajdowała się prezentacja Industrial Heat Pump Village. 19 przedsiębiorstw przedstawiło swoje wyroby i rozwiązania w zakresie techniki pomp cieplnych. Ponadto zwiedzający mogli na specjalistycznym forum w hali 1 uzyskać od ekspertów obszerne informacje, wymienić się doświadczeniami i w zakresie techniki pomp cieplnych prowadzić konstruktywny dialog ze specjalistami. Cały program dotyczący Industrial Heat Pump Village oraz więcej informacji dostępne pod:
www.chillventa.de/en/at-a-glance/chillventa_congressing/villages/

Impresje filmowe i sieci społecznościowe
Tym którzy przeoczyli Targi Chillventa 2010 w wyrobieniu poglądu pomogą aktualne impresje filmowe jeśli zajrzą pod www.chillventa.de. Tropem Targów Chillventa podążać można również na portalu Facebook: www.facebook.com/chillventa lub Twitter: www.twitter.com/chillventa

Perspektywy 2012
Następne Targi Chillventa z programem specjalistycznym Chillventa Congressing odbędą się w październiku 2012 r. w Messezentrum Nürnberg – Centrum Targów w Norymberdze.

Międzynarodowa sieć chłodnictwo i klimatyzacja poszerzona
Grupa NürnbergMesse Group w ubiegłych miesiącach rozbudowała swoją międzynarodową sieć chłodnictwa i klimatyzacji. Obok imprez z sukcesem zrealizowanych w Norymberdze (Chillventa, European Heat Pump Summit oraz Supermarkt Symposium) NürnbergMesse realizuje kolejne imprezy w dwóch dla targów na świecie interesujących miejscach: Rosji i Indiach.

Chillventa Rossija w Moskwie
W dniach od 1 do 3 marca 2011 r. w Crocus Expo International Exhibition Center, Moskwa, po raz pierwszy odbędą się Targi Chillventa Rossija, Rosyjskie Specjalistyczne Targi Chłodnictwa, Klimatyzacji i Pomp Cieplnych. Stawiają przy tym na udaną i odnoszącą sukcesy koncepcję Targów Chillventa w Norymberdze. W przypadku Targów Chillventa Rossija w centrum uwagi znajduje się całe pasmo chłodnictwa, klimatyzacji i pomp cieplnych. W tej postaci na rynku rosyjskim tego jeszcze nie ma.

ACREX INDIA 2011
Grupa NürnbergMesse Group przejęła zadanie światowej komunikacji marketingowej i realizacji największych i najważniejszych Specjalistycznych Targów Chłodnictwa i Techniki Klimatyzacyjnej ACREX INDIA 2011 w Indiach. Targi odbędą się w dniach od 24 do 26 lutego 2011 r. na terenie targów Pragati Maidan w New Delhi. Przy organizacji i realizacji na miejscu NürnbergMesse Group współpracuje ściśle z Niemiecko-Indyjską Izbą Handlową IGCC. Organizator ISHRAE z siedzibą w New Delhi posiada trzydziestoletnie do-świadczenie w zakresie indyjskiej techniki chłodnictwa i klimatyzacji. Więcej informacji o Targach ACREX INDIA 2011 pod: www.acrex.org.in

Kilka słów o NürnbergMesse Group
NürnbergMesse jest jedną z 20 największych spółek targowych na świecie, przy czym w Europie zaliczana jest do pierwszej dziesiątki. Jej portfolio obejmuje 120 międzynarodowych specjalistycznych targów i kongresów oraz ponad 30 wspieranych wspólnych stoisk firmowych w Norymberdze i na świecie. W imprezach własnych, partnerskich i gościnnych organizowanych NürnbergMesse Group, przez spółki-córki obecna również w Chinach, Ameryce Północnej, Brazylii i Włoszech, każdego roku udziela się 25.000 wystawców (33 % z zagranicy), 805.000 zwiedzających specjalistów (16 % z zagranicy) i 315.000 konsumentów. Grupa NürnbergMesse Group dysponuje ponadto siecią 43 przedstawicielstw działających w ponad 80 krajach.Źródło: NürnbergMesse

Komentarze

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.