W dniu 23.01.2014 odbyło się Walne Zgromadzenie członków SPIUG które zakończyło trzyletnia kadencję dotychczasowego Zarządu. Wybrano Zarząd SPIUG na nowa trzyletnia kadencję.

SPIUG: Walne Zgromadzenie członków o charakterze sprawozdawczo wyborczym.
Prezesem Zarządu został ponownie wybrany dotychczasowy Prezes Zarządu – Janusz Starościk. Obok niego do Zarządu SPIUG weszli jeszcze Paweł Biśta – Dyrektor Generalny Ariston Thermo Polska oraz Witold Ludwiczak - Dyrektor Generalny Immergas Polska. Dokonano podsumowania działań SPIUG w 2013 roku.

Ostatni rok był okresem wzmożonej działalności Stowarzyszenia Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych. SPIUG w ostatnim roku działał aktywnie m.in. w kwestiach: dokończenia prac we współpracy z MG nad zasadami certyfikacji instalatorów OZE, działań w sprawie zapobiegnięciu ograniczeń indywidualnych źródeł ciepła na rzecz przyłączy do miejskich sieci c.o., procesie konsultacyjnym projektu Ustawy o OZE także w kontekście przygotowania i przedstawienia do MG inicjatywy ustawy o cieple z OZE,kontynuacja prac nad zmianami w prawie budowlanym w zakresie: kominów, kotłowni w piwnicy, przepisów ppoż., przeglądów okresowych, kontynuacja prac nad włączeniem kotłów gazowych do systemu dystrybucji selektywnej, konsultacje dotyczące unijnych rozporządzeń unijnych w sprawie Ecodesign and Energy Labelling, metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku, konsultacji w sprawie programu Prosument przygotowywanego przez NFOŚiGW, oraz konsultacji w sprawie zmian zasad kwalifikacji instalacji kolektorów słonecznych w istniejącym programie wsparcia NFOŚiGW. SPIUG zabierał tez głos w sprawie wymogów udziału OZE w budynkach oraz brał aktywny udział w ciałach doradczych dot. implementacji Dyrektywy 28 w Polsce. SPIUG w 2013 roku opracował i opublikował szereg stanowisk, m.in. w sprawie ograniczeń w możliwości podłączania rozproszonych żródeł ciepła, w sprawie interpretacji przepisów prawa budowlanego, ws Rozporządzeń KE o etykietowaniu energetycznym i Ecodesignie, Ws. wymagań dla pomieszczeń z kotłami, piecami i paleniskami, w sprawie projektu ustawy o OZE z 12.11.2013 itd. Z inicjatywy SPIUG jest prowadzony stały i wiarygodny panel monitoringu rynku w segmencie urządzeń grzewczych i przygotowania CWU, które jest jak dotąd jedyny narzędziem do wymiernej bieżącej oceny potencjału rynku i własnej pozycji rynkowej dla Producentów.

Panel prowadzony z zachowaniem najwyższego standardu poufności danych. Gwarantem zachowania poufności i tajemnicy jest zewnętrzna międzynarodowa firma D&B, obecnie Bisnode. SPIUG przygotowuje także cokwartalne podsumowanie Rynku Urządzeń grzewczych w Polsce. Stowarzyszenie Producentów i Importerów Grzewczych jest nastawione na aktywną współpracę z innymi organizacjami, co jest konsekwentnie realizowane od początku istnienia SPIUG i odegrało szczególna role w ostatnich trzech latach. Ostatnia taką wspólna inicjatywa z aktywnym udziałem SPIUG był list otwarty do Prezesa Rady Ministrów i stanowisko podpisane przez prawie 40 organizacji w sprawie ostatniego projekty Ustawy o OZE.

SPIUG postawiło sobie od początku funkcjonowania 8 celów sprzyjających rozwojowi nowoczesnych rozwiązań branży grzewczej, wpływających na poziom jakości usług świadczonych dla inwestora i wspierających rozwój firm i fachowców branży grzewczej. Istnieją 3 rodzaje przedsiębiorstw:

1. takie, które powodują, że coś się dzieje -> liderzy kreujący rynek
2. takie, które patrzą, jak coś się dzieje -> stają się tylko „dostawcami”
3. takie, które zastanawiają się, co się stało -> może być „za późno”.

SPIUG postawił sobie za cel zaliczać się do pierwszej grupy wymienionych wyżej grup organizacji i przedsiębiorstw, tzn. bycia liderem kreującym Rynek. Obecnie do członków wspierających SPIUG należą takie marki jak: Ariston, Bosch, Buderus, DeDietrich, Ferroli, Hewalex, Hoval, Immergas, Junkers, Sanier Duval, Stebel Eltron, Termet , Vaillant, Viessmann i Wolf.