Informujemy, że firma Smay pozytywnie zakończyła proces certyfikacji klap przeciwpożarowych typu KWP-L. Od dnia 1 grudnia 2011 roku klapa typu KWP-L oferowana przez firmę Smay posiada certyfikat CE i może być wprowadzana do obrotu na rynkach Unii Europejskiej. Więcej informacji dotyczących klapy znajdziecie Państwo na stronie produktu i w karcie katalogowej.

Smay: Klapa KWP-L z europejskim certyfikatem CE

Klapy przeciwpożarowe typu KWP-L przeznaczone są do montażu w instalacjach wentylacyjnych jako przegrody odcinające, oddzielające strefę objętą pożarem od pozostałej części budynku. W związku z powyższym podstawową funkcją klap typu KWP-L jest powstrzymanie rozprzestrzeniania się ognia, temperatury i dymu, a także do wentylacji mieszanej (stosowanej nie tylko w czasie pożaru, ale także np. do okresowego przewietrzania).
Klapy te są klapami przeznaczonymi do zabudowy poziomej (w ścianach). Mogą być instalowane we wszystkich rodzajach przegród budowlanych (przegrody sztywne) łącznie ze ścianami kartonowo gipsowymi.
Klapy posiadają klasę odporności ogniowej EI 120 co oznacza, że spełniają kryteria klasyfikacyjne: szczelności, izolacyjności i dymoszczelności w czasie 120 minut.
Klapy przeciwpożarowe typu KWP-L przeznaczone są do zastosowania w systemach z suchym i przefiltrowanym powietrzem. W przypadku zastosowania przy wlocie świeżego powietrza lub w skrajnie trudnych warunkach należy klapy objąć specjalnym programem testowania okresowego, adekwatnego do warunków.
Skuteczność klap potwierdzona jest badaniami wg normy PN-EN 1366-2.
Źródło: Smay Sp. z o.o.