110
107
109
74

Siemens cennik 2015-automatyka budynkowa HVAC (automatyka HVAC, systemy BMS z komunikacją KNX – Synco, systemy BMS z komunikacją BACnet – Desigo)

Katalog Siemens zawiera również ceny. Wewnątrz znaleźć można zagadnienia związane z automatyką do ciepłownictwa, ogrzewnictwa, wentylacji i klimatyzacji oraz dział związany z systemami BMS z komunikacją KNX – Synco i systemami BMS z komunikacją BACnet – Desigo.

${sh.slug(row.companyName)}

Ponadto cennik/katalog zawiera:

I. Automatyka do ciepłownictwa, ogrzewnictwa, wentylacji i klimatyzacji 

1. Regulatory pogodowe do węzłów ciepłowniczych i układów kotłowych  

2. Regulatory układów HVAC 
2.1 Synco™ 100 – wentylacja, strefy grzewcze 
2.2 Synco™ 200 – wentylacja, klimatyzacja, strefy grzewcze (148 aplikacji standardowych)

3. Termostaty i regulatory pomieszczeniowe

3.1 Instalacje ogrzewania / chłodzenia (m.in. grzejniki, ogrzewanie podłogowe, chłodzenie sufitowe, siłowniki zaworów,nagrzewnice, pompy, kotły)
Termostaty bez wyświetlacza
Regulatory z wyświetlaczem
Regulatory z programowaniem czasowym
Regulatory z programowaniem czasowym i adaptacyjnym algorytmem regulacji
3.2 Instalacje ogrzewania / chłodzenia z wentylatorem (klimakonwektory, grzejniki kanałowe, nagrzewnice z wentylatorem) /sprężarką (splity, pompy ciepła)
Termostaty bez wyświetlacza
Regulatory z wyświetlaczem 
Regulatory z programowaniem czasowym i funkcjami dodatkowymi 
3.3 Regulatory pomieszczeniowe do instalacji VAV i CAV 
Regulatory bez wyświetlacza 
Regulatory z wyświetlaczem 
3.4 Regulatory pomieszczeniowe uniwersalne 
3.5 Regulator jakości powietrza 
3.6 Regulatory pomieszczeniowe z komunikacją
Instalacje ogrzewania / chłodzenia, klimakonwektory, sprężarki, VAV 
3.7 Akcesoria i wyposażenie dodatkowe 

4. Czujniki, zadajniki, termostaty i inne urządzenia regulacyjno-pomiarowe
 

4.1 Czujniki temperatury 
Pomieszczeniowe czujniki temperatury 
Czujniki temperatury zewnętrznej 
Zanurzeniowe czujniki temperatury 
Kanałowe czujniki temperatury 
Przylgowe czujniki temperatury
Kablowe czujniki temperatury 
4.2 Czujniki temperatury i wilgotności 
Pomieszczeniowe czujniki temperatury i wilgotności 
Kanałowe czujniki temperatury i wilgotności 
4.3 Czujniki jakości powietrza 
Pomieszczeniowe czujniki jakości powietrza
Kanałowe czujniki jakości powietrza 
4.4 Wielofunkcyjne czujniki do montażu podtynkowego 
Czujniki pasywne 
Czujniki aktywne / pasywne
4.5 Kanałowe urządzenia przeciwzamrożeniowe 
4.6 Czujniki ciśnienia 
Czujniki do cieczy i gazów 
4.7 Czujniki różnicy ciśnienia 
Czujniki do cieczy i gazów 
Czujniki do powietrza i gazów nieagresywnych 
4.8 Czujniki przepływu cieczy
4.9 Czujniki specjalne
Czujnik nasłonecznienia 
Czujnik prędkości przepływu powietrza 
4.10 Zadajniki pomieszczeniowe 
Pomieszczeniowe zadajniki temperatury 
Pomieszczeniowe wielofunkcyjne zadajniki temperatury z interfejsem PPS 
4.11 Zadajniki uniwersalne 
Zadajniki pasywne 
Zadajniki aktywne 
4.12 Urządzenia pomocnicze 
Uniwersalny wyświetlacz cyfrowy 
4.13 Dwustawne urządzenia regulacyjno-pomiarowe 
Sygnalizatory różnicy ciśnienia 
Detektory przepływu 
Termostat przełączający 
Higrostaty 
Sygnalizatory kondensacji
4.14 Termostaty zanurzeniowe i przylgowe
Termostaty bezpieczeństwa (STB) 
Termostaty regulacyjne z kasowaniem ręcznym (TB) 
Termostaty regulacyjne (TR) 
Termostaty ograniczające (TW) 
Termostaty podwójne regulacyjne i bezpieczeństwa (TR/STB) 
Termostaty podwójne regulacyjne i ograniczające (TR/TW) 
Termostaty przylgowe 
Termostaty przeciwzamrożeniowe 
Termostaty specjalne 
Akcesoria i wyposażenie dodatkowe 

5. Zawory regulacyjne liniowe przelotowe 

5.1 Zawory z przyłączami kołnierzowymi 
Zawór przelotowy kołnierzowy z żeliwa, PN6, -10..+130 °C, skok 20/40 mm
Zawór przelotowy kołnierzowy z żeliwa, PN10, -10..+150 °C, skok 20/40 mm 
Zawór przelotowy kołnierzowy z żeliwa, PN16, -10..+150 °C, skok 20/40 mm 
Zawór przelotowy kołnierzowy z żeliwa, PN16, -20..+220 °C, skok 40 mm 
Zawór przelotowy kołnierzowy z żeliwa, PN25, -20..+220 °C, skok 20/40 mm 
Zawór przelotowy kołnierzowy ze staliwa, PN40, -25..+220 °C, skok 20/40 mm 
5.2 Zawory z przyłączami gwintowanymi 
Zawór przelotowy gwintowany z brązu, PN16, -25..+150 °C, skok 20 mm 
Zawór przelotowy gwintowany z brązu, PN16, 2..120 °C, skok 5,5 mm 
Zawór przelotowy gwintowany z brązu, PN25, 2..130 °C, skok 5,5 mm 
Zawór przelotowy gwintowany z brązu, PN16, 2..110 °C, skok 5,5 mm 
Śrubunki do zaworów z przyłączami gwintowanymi 6.

6.Zawory regulacyjne liniowe trójdrogowe
 
6.1 Zawory z przyłączami kołnierzowymi 
Zawór trójdrogowy kołnierzowy z żeliwa, PN6, -10..+130 °C, skok 20/40 mm 
Zawór trójdrogowy kołnierzowy z żeliwa, PN10, -10..+150 °C, skok 20/40 mm 
Zawór trójdrogowy kołnierzowy z żeliwa, PN16, -10..+150 °C, skok 20/40 mm 
Zawór trójdrogowy kołnierzowy z żeliwa, PN16, -20..+220 °C, skok 40 mm 
Zawór trójdrogowy kołnierzowy z żeliwa, PN25, -20..+220 °C, skok 20/40 mm 
Zawór trójdrogowy kołnierzowy ze staliwa, PN40, -25..+220 °C, skok 20/40 mm 
6.2 Zawory z przyłączami gwintowanymi 
Zawór trójdrogowy gwintowany z brązu, PN16, -25..+150 °C, skok 20 mm 
Zawór trójdrogowy gwintowany z brązu, PN16, 2..120 °C, skok 5,5 mm 
Zawór trójdrogowy gwintowany z brązu, PN16, 2..110 °C, skok 5,5 mm 
Śrubunki do zaworów z przyłączami gwintowanymi 
Akcesoria i wyposażenie dodatkowe
Akcesoria serwisowe 

7. Siłowniki do zaworów liniowych 

7.1 Siłowniki elektrohydrauliczne 
7.2 Siłowniki elektromechaniczne 
7.3 Akcesoria i wyposażenie dodatkowe 

8. Zawory regulacyjne obrotowe i klapy odcinające 

8.1 Zawory mieszające 3-drogowe z przyłączami kołnierzowymi 
Zawór obrotowy trójdrogowy kołnierzowy z żeliwa, PN6, 2..120 °C 
8.2 Zawory mieszające 3-drogowe z przyłączami gwintowanymi 
Zawór obrotowy trójdrogowy gwintowany zewnętrznie z żeliwa, PN10, 2..120 °C, ze śrubunkami 
Zawór obrotowy trójdrogowy gwintowany wewnętrznie z żeliwa, PN10, 2..120 °C 
8.3 Zawory mieszające 4-drogowe 
Zawór obrotowy czterodrogowy gwintowany wewnętrznie z żeliwa, PN10, 2..120 °C 
8.4 Klapy odcinające 
Klapa odcinająca z żeliwa, PN16, -10..+120 °C, do montażu między kołnierzami 
Klapa odcinająca z żeliwa, PN16, -10..+120 °C, do montażu między kołnierzami 

9. Siłowniki do zaworów regulacyjnych obrotowych i klap odcinających 

9.1 Siłowniki elektryczne 
9.2 Akcesoria i wyposażenie dodatkowe 

10. Zawory regulacyjne kulowe 

Zawór kulowy przelotowy z mosiądzu gwintowany, PN40, 0..120 °C 
Zawór kulowy trójdrogowy z mosiądzu gwintowany, PN40, 0..120 °C 
Zawór kulowy przelotowy odcinający z mosiądzu gwintowany, PN40, -10..+120 °C 
Zawór kulowy trójdrogowy przełączający z mosiądzu gwintowany z przelotem typu L, PN40, -10..+120 °C 
Zawór kulowy trójdrogowy przełączający z mosiądzu gwintowany z przelotem typu T, PN40, -10..+120 °C 
Akcesoria i wyposażenie dodatkowe

11. Siłowniki do zaworów regulacyjnych kulowych
 
11.1 Siłowniki elektryczne 
11.2 Akcesoria i wyposażenie dodatkowe

12. Zawory regulacyjne strefowe 

Zawór trójdrogowy z obejściem gwintowany z brązu, PN16, 2..110 °C, skok 5,5 mm 
Zawór przelotowy lub mieszający gwintowany z brązu, PN16, 1..110 °C, skok 2,5 mm 
Zawór ZAŁ/WYŁ lub przełączający z mosiądzu, PN16, 2..110 °C, skok 2,5 mm 
Zawór przelotowy gwintowany z mosiądzu, PN10, 1..110 °C, skok 2,5 mm 
Akcesoria i wyposażenie dodatkowe

13. Siłowniki do zaworów regulacyjnych strefowych 

13.1 Siłowniki elektryczne 
13.2 Siłowniki termiczne 
13.3 Akcesoria i wyposażenie dodatkowe 

14. Zawory grzejnikowe i siłowniki 

14.1 Zawory grzejnikowe 
Zawór grzejnikowy z mosiądzu, PN10, 1..120 °C 
Zawór grzejnikowy powrotny z mosiądzu ze zmienną nastawą kv, PN10, do 120 °C 
14.2 Głowice termostatyczne do zaworów grzejnikowych 
14.3 Siłowniki do zaworów grzejnikowych 
14.4 Akcesoria i wyposażenie dodatkowe 

15. Zawory równoważąco-regulacyjne

Zawór Mini-Kombi podwójnego działania z mosiądzu, PN10, 1..90 °C 
Zawór Kombi gwintowany zewnętrznie z mosiądzu, PN25, 1..110 °C, skok 2,5/5 mm 
Zawór Kombi gwintowany wewnętrznie z mosiądzu, PN25, 1..110 °C, skok 2,5/5 mm 
Zawór Kombi gwintowany z mosiądzu, PN25, 1..120 °C, skok 5,5/6,5 mm 
Zawór Kombi kołnierzowy z żeliwa, PN16, 1..120 °C, skok 20 mm 
Zawór Kombi kołnierzowy z żeliwa, PN25, 1..120 °C, skok 20 mm 

16. Siłowniki do zaworów równoważąco-regulacyjnych 

16.1 Siłowniki elektryczne 
16.2 Akcesoria i wyposażenie dodatkowe 

17. Regulatory bezpośredniego działania różnicy ciśnienia i różnicy ciśnienia z ograniczeniem przepływu
 
17.1 Regulatory różnicy ciśnienia 
Regulator różnicy ciśnienia o zmiennej nastawie, PN25, 1..150 °C, do montażu na zasilaniu lub powrocie 
17.2 Regulatory różnicy ciśnienia z ograniczeniem przepływu 
Regulator różnicy ciśnienia o zmiennej nastawie z ograniczeniem przepływu, PN25, 1..150 °C, do montażu na zasilaniu lub powrocie 

18. Zawory do specjalnych zastosowań 

Zawór mieszający/przelotowy kołnierzowy z siłownikiem magnetycznym 24 V AC, PN16, 2..130 °C 
Zawór mieszający/przelotowy kołnierzowy z siłownikiem magnetycznym 24 V AC, PN16, 2..120 °C 
Zawór mieszający/przelotowy gwintowany z siłownikiem magnetycznym 24 V AC, PN16, 2..130 °C 
Zawór przelotowy kołnierzowy z siłownikiem magnetycznym 24 V AC/DC, PN16, 1..180 °C 
Zawór mieszający/przelotowy gwintowany z siłownikiem magnetycznym 24 V AC/DC, PN16, -20..+130 °C 
Akcesoria i wyposażenie dodatkowe

19. Siłowniki do przepustnic powietrza 

19.1 Siłowniki o działaniu obrotowym ze sprężyną powrotną 
19.2 Siłowniki o działaniu obrotowym bez sprężyny powrotnej 
19.3 Szybkie siłowniki o działaniu obrotowym 
19.4 Zintegrowane regulatory do urządzeń VAV i CAV Akcesoria i wyposażenie dodatkowe 

20. Przekształtniki sygnału, zawory prądowe i transformatory 

21. Przemienniki częstotliwości 

21.1 Przemienniki częstotliwości G120P 
Przemienniki częstotliwości z filtrem EMC klasy A 
Przemienniki częstotliwości z filtrem EMC klasy B 
21.2 Akcesoria i wyposażenie dodatkowe 

22. Pomiary ciepła i chłodu, rozliczanie kosztów ogrzewania i zużycia wody 

22.1 Liczniki ultradźwiękowe – duże przepływy 
Ciepłomierz ultradźwiękowy UH50 
Licznik chłodu ultradźwiękowy UH50 
22.2 Liczniki ultradźwiękowe – małe przepływy
Ciepłomierz ultradźwiękowy 2WR6 
Ciepłomierz ultradźwiękowy T230 
22.3 Liczniki mechaniczne 
Ciepłomierz mechaniczny WFM5
22.4 Wodomierze
Wodomierz mechaniczny WFK30 / WFW30 
Wodomierz mechaniczny WFK40 / WFW40 
22.5 Podzielniki kosztów ogrzewania 
Elektroniczny podzielnik kosztów ogrzewania WHE5 
22.6 Akcesoria i wyposażenie montażowe do ciepłomierzy i wodomierzy 
22.7 Przystawki impulsowe   

II. Systemy BMS z komunikacją KNX – Synco

1. Sterowniki 

1.1 Synco™ living ECA 
1.2 Synco™ 700 

2. Regulatory strefowe 

2.1 Regulatory pomieszczeniowe KNX 
2.2 Zadajniki pomieszczeniowe do RXB/RXL 
2.3 Zadajniki pomieszczeniowe KNX 

3. Centrale komunikacyjne i web serwery 

4. Elementy magistrali

 III. Systemy BMS z komunikacją BACnet – Desigo

1. Sterowniki swobodnie programowalne DESIGO PX 

1.1 Sterowniki swobodnie programowalne 
Sterowniki kompaktowe 
Sterowniki modułowe 
1.2 Panele operatora 
1.3 Sterowniki systemowe, router, klucze sprzętowe 
1.4 Moduły wejścia/wyjścia TX-I/O

2. Regulatory strefowe DESIGO RXC 

2.1 Regulatory pomieszczeniowe z komunikacją LonWorks 
2.2 Zadajniki pomieszczeniowe 
2.3 Akcesoria i wyposażenie dodatkow

Indeks alfabetyczny

Pliki do pobrania
Komentarze

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.