Rada Nadzorcza Air Products ogłosiła, że z dniem 1 lipca 2014 r. prezesem i dyrektorem generalnym firmy zostanie Seifi Ghasemi, pełniący obecnie funkcję prezesa i dyrektora generalnego Rockwood Holdings. Dotychczasowy prezes John E. McGlade pozostanie na stanowisku do 30 czerwca, po czym przejdzie na emeryturę.

Seifi Ghasemi nowym prezesem i dyrektorem generalnym Air Products, światowego koncernu z branży gazów przemysłowych oraz chemicznej.
Seifi Ghasemi został powołany do Rady Nadzorczej Air Products we wrześniu 2013 roku. Jest doświadczonym liderem z licznymi sukcesami i wnosi do Air Products szeroką wiedzę w zakresie finansów, zarządzania działalnością operacyjną oraz rozległe doświadczenie w kierowaniu międzynarodową strukturą. Posiada także bardzo dobrą znajomość branży gazów technicznych, chemicznej oraz materiałów specjalnych. Od 2001 roku pełnił rolę prezesa i dyrektora generalnego Rockwood Holdings, światowego lidera w dziedzinie chemikaliów i materiałów specjalnych. Przed podjęciem pracy w Rockwood, Seifi Ghasemi zajmował wysokie stanowiska w światowych koncernach przemysłowych. Był m.in. prezesem i dyrektorem generalnym GKN Sinter Metals, Inc. oraz piastował stanowiska kierownicze w ramach BOC Group, która teraz stanowi część Linde AG.

Seifi Ghasemi jest uznanym liderem z ogromnym doświadczeniem, a przy tym dynamicznym przywódcą, który osiąga świetne wyniki w kierowanych przez siebie firmach. Jego działalność w Radzie Air Products była dla firmy ogromnym wsparciem. Bardzo się cieszymy, że będzie teraz wykorzystywał swoją wybitną wiedzę i doświadczenie na rzecz rozwoju naszej firmy oraz jej pracowników, akcjonariuszy, klientów i lokalnych społeczności, w których jesteśmy obecni” – powiedział Evert Henkes, Przewodniczący Rady Nadzorczej Air Products. Evert Henkes wyraził także podziękowania w imieniu Rady dla Johna McGlade’a za blisko 40 lat pracy na rzecz Air Products oraz jego wieloletnie przywództwo.

„Air Products to firma o globalnym zasięgu, obecna na wszystkich kluczowych rynkach oraz ciesząca się pozycją lidera w najważniejszych regionach świata. Podchodzę z entuzjazmem do wyzwań, które przede mną stoją, szczególnie wobec znacznego potencjału wzrostu związanego z sektorem energii i ochrony środowiska oraz perspektyw na rynkach wschodzących. Czuję się zaszczycony, że otrzymałem szansę rozwijania Air Products oraz zwiększania jej przychodów. Zamierzam blisko współpracować ze wszystkimi interesariuszami firmy” – powiedział Seifi Ghasemi.

Biografia Seifiego Ghasemiego

Seifi GhasemiSeifi Ghasemi posiada wieloletnie międzynarodowe doświadczenie w zakresie ładu korporacyjnego, działalności operacyjnej, zarządzania aktywami, planowania strategicznego oraz rozwijania potencjału ludzkiego. Przed dołączeniem do Rockwood Holdings był prezesem i dyrektorem generalnym GKN Sinter Metals, globalnym koncernie przemysłowym z siedzibą w Wielkiej Brytanii. Doświadczenie w przemyśle zdobywał także w trakcie 20-letniej pracy w Grupie BOC, globalnej firmie z branży gazów technicznych należącej obecnie do Linde AG. Pełnił tam funkcje kierownicze, m.in. prezesa BOC Gases w regionie obu Ameryk oraz był członkiem Rady Dyrektorów BOC Gases. Obecnie Seifi Ghasemi jest członkiem Rady Nadzorczej EnerSys, największego na świecie producenta akumulatorów przemysłowych oraz prezesem Rady Nadzorczej Chemetall GmbH, globalnego producenta środków chemicznych. Seifi Ghasemi jest inżynierem, absolwentem Uniwersytetu Stanford, a także Abadan Institute of Technology.