Osuszanie jako proces technologiczny znany jest i stosowany przez ludzi od niepamiętnych czasów, kiedy to służył głównie do przedłużania przydatności do spożycia produktów żywnościowych. W tamtych czasach technologia ta polegała na umieszczaniu produktów żywnościowych na drodze ciągu suchego powietrza.

Do momentu rewolucji przemysłowej proces ten nie podlegał istotnym modyfikacjom, ale dopiero niezwykle szybki postęp technologiczny XX wieku oraz wzrost konkurencji i procesy globalizacyjne w gospodarce światowej stworzyły nowe wymagania i wyzwania dla procesu osuszania. Co do zasady, procesy osuszania nie uległy istotnej zmianie, jednak technika i zakres stosowania osuszania zmieniły się celem dostosowania się do wyzwań stawianych przez współczesne technologie produkcji oraz standardy konserwacji, przechowywania i transportu produktów.


Złożoność i wysoki stopień skomplikowania konserwacji, przechowywania oraz technik produkcji sprawia, że potrzeby osuszania są unikalne dla każdego oddzielnego przypadku, co stanowi ogromne wyzwanie dla urządzeń i technik osuszania, zmuszając producentów osuszaczy do wytwarzania szerokiej gamy wysokiej jakości urządzeń o wszechstronnym zastosowaniu. Powszechnie wiadomo, że większość współczesnych nam urządzeń elektronicznych, nie wspominając już o technice militarnej czy kosmicznej, nie jest w stanie funkcjonować bez wsparcia urządzeń kontrolujących środowisko ich pracy, w tym urządzeń osuszających.

 

Powstanie firmy Seibu Giken oraz projektowane i produkowane przez nią urządzenia osuszające, są wyjściem naprzeciw potrzebom współczesnych przedsiębiorstw oraz instytucji, mających do czynienia z niekorzystnym środowiskiem pracy swych maszyn i urządzeń lub składowania wytworzonych przez siebie produktów. Spośród innych firm produkujących urządzenia osuszające, Seibu Giken wyróżnia niezawodność pracy oraz wszechstronność i jakość urządzeń, co przekłada się na wysoką wartość dodaną stworzoną specjalnie dla Klientów. 

 


Polska jest interesującym partnerem dla firmy, ponieważ będąc tak zwanym rynkiem wchodzącym (emerging market), przechodzi głęboką transformację w dziedzinie konserwacji, technik wytwarzania i przechowywania produktów celem dopasowania się do wymogów nie tylko Unii Europejskiej, ale także sprostania coraz większej konkurencji ze strony globalizujących się rynków gospodarki światowej. Seibu Giken chce wnieść pozytywny wkład w ten proces i wesprzeć polskich partnerów w tych wysiłkach, stąd właśnie powstanie w 2016 roku zakładu produkującego urządzenia osuszające Seibu Giken w Chwaszczynie koło Gdyni. Firma jest przekonana, że będąc geograficznie bliżej polskich firm będzie w stanie lepiej zrozumieć ich potrzeby i pomóc im ewoluować coraz szybciej w kierunku bardziej skomplikowanych i wyrafinowanych technologii oraz technik produkcji. Niewielka odległość zakładu w Chwaszczynie od Centrali w Sztokholmie oraz bliskość Polski do innych rynków Europy Środkowo-Wschodniej są także istotnym atutem. Nie bez znaczenia jest również zaufanie do jakości pracy polskich inżynierów i techników, co skłania do rozważenia zakupów z rynku polskiego elementów i części do osuszaczy produkowanych w naszym zakładzie w Chwaszczynie. Wszystko to potwierdza politykę firmy, w której Polska występuje w roli przyszłego, długoletniego partnera współpracy. Mimo pewnego spowolnienia inwestycji w latach 2015/16 firma przewiduje pewne „odbicie” w roku bieżącym i latach następnych. Ta ocena sytuacji oparta jest na wznowieniu dostępności funduszy Unii Europejskiej w tym roku oraz polityce gospodarczej Polskiego Rządu nakierowanej na stymulowanie i modernizowanie polskiej gospodarki.

 

 

Z powyższych względów Seibu Giken patrzy z dużą dozą optymizmu na najbliższe 5 lat, tworząc plany rozbudowy zakładu w Chwaszczynie oraz liczebnego wzmocnienia ekipy sprzedaży. Produkowane przez firmę osuszacze dostarczone do tej pory polskim partnerom, cieszą się pozytywną opinią, co sprawia, że producent będzie kontynuować takie działania, aby utrzymać tą dobrą markę w przyszłości. W najbliższej przyszłości największy nacisk położony będzie na projektowanie i produkowanie osuszaczy o coraz większej długowieczności i sprawności energetycznej. Rozwijane przez firmę technologie będą w coraz większym stopniu uwzględniać ochronę środowiska oraz poprawę jakości powietrza, co stało się bardzo ważną kwestią nie tylko dla Polski, ale i dla całej ludzkości.

 

Dowiedz się więcej Seibu Giken DST Poland

Żródło: Seibu Giken DST Poland