Wraz z podnoszeniem standardów energooszczędności i wzrostem cen konwencjonalnej energii, fotowoltaika zintegrowana z budynkiem staje się coraz bardziej atrakcyjną alternatywą dla konwencjonalnych elementów budowlanych. Efektywność systemu zależy zarówno od materiału, z jakiego wykonano moduły, jak i możliwości montażowych.

Schüco: Czysta energia - budownictwo przyszłości
Rosnące koszty energii konwencjonalnej, zmieniające się prawo czy w końcu dynamicznie rosnące wydajności modułów sprawiają, że inwestorzy upatrują w systemach fotowoltaicznych zarówno element prestiżowy, jak i realną oszczędność. Już obecnie na całym świecie powstają budynki zaplanowane w taki sposób, aby zapewnić jak największe uzyski solarne. Dotąd nie wszystkie jednak obiekty umożliwiały stosowanie systemów fotowoltaicznych, dlatego przełomem stały się elastyczne rozwiązania cienkowarstwowych modułów z krzemu mikrokrystalicznego Schüco ProSol TF. Mogą być one estetycznie integrowane z dowolnym rodzajem konstrukcji fasadowo-okiennej pozwalając na tworzenie projektów o niepowtarzalnej estetyce, generujących darmową energię elektryczną. Od tego roku w ofercie Schüco dostępna jest już kolejna generacja cienkowarstwowych modułów Schüco ProSol TF+, zwiększająca dotychczasową wysoką wydajność energetyczną modułów o kolejne 30%.

Wachlarz możliwości architektonicznych
Kompletne systemy architektoniczne Schüco zapewniają niezwykle kreatywne możliwości łączenia modułów fotowoltaicznych z całą powłoką budynku od fasady, przez okna i drzwi po osłony przeciwsłoneczne, balustrady, dachy i przeszklone przekrycia dachowe (świetliki). Elastyczny proces produkcji sprawia, że moduły Schüco ProSol TF oraz Schüco ProSol TF+ są dostępne różnych rozmiarach, od 0,2 x 0,3 m, do 2,20 m x 2,60 m (5,7 m2). Dzięki zastosowaniu technologii laserowej mogą zapewniać różny stopień przezierności od 5 do 25%, dostosowywany każdorazowo co 5% do indywidualnych wymagań. Panele Schüco ProSol TF/TF+ można instalować w strefach przeziernych i nieprzeziernych fasad w postaci częściowo przeziernych szyb zespolonych lub nieprzeziernych wypełnień. Przy zastosowaniu paneli przeziernych pomieszczenia są oświetlane wystarczającą ilością światła, zaś system pełni dodatkowo rolę osłony przed ich nadmiernym nasłonecznieniem i przegrzewaniem. W poszczególnych modułach można również uzyskać zróżnicowany stopień przezierności. Elastyczność rozwiązania Schüco ProSol TF pozwala nawet na instalację modułów na zewnętrznych ścianach stalowych hal magazynowych. Są wtedy zintegrowane ze specjalnie zaprojektowaną konstrukcją fasady przyściennej Schüco FSE 3800, mocowaną do elewacji w zaledwie czterech punktach.

Podwójnie funkcjonalne
Cienkowarstwowe moduły fotowoltaiczne Schüco ProSol TF/TF+ nie tylko pozwalają efektywnie pozyskiwać energię, lecz także mogą stanowić atrakcyjną ekonomicznie alternatywę dla tradycyjnych materiałów budowlanych. Pełnią jednocześnie funkcje izolacji cieplnej, akustycznej czy ochrony przeciwsłonecznej. Stanowią idealny komponent termicznie izolowanych fasad, np. z serii Schüco SMC 50.HI czy np. FW 50+SI i FW 60+SI, a także fasad „zimnych” stanowiących okładzinę elewacyjną. Fasada realizowana w systemie pasywnym FW 50+SI z wypełnieniami w postaci modułów ProSol TF uzyskuje doskonałe parametry cieplne na poziomie nawet Ucw=0,64 W/m2K i efektywnie dostarcza darmowej energii do oświetlenia czy zasilania urządzeń w budynku. System osiąga wyjątkowo korzystne parametry wydajności, nawet w przypadku wysokich temperatur modułów i przy rozproszonym świetle. Jeszcze wyższe uzyski gwarantują nowe moduły z serii Schüco ProSol TF+, produkowane w technologii wielowarstwowej. Dzięki połączeniu właściwości krzemu amorficznego i mikrokrystalicznego możliwe stało się jeszcze efektywniejsze wykorzystanie światła rozproszonego, widocznego w czasie zachmurzenia czy zmierzchu. Moduły o lśniącym, czarnym wyglądzie produkują nawet o 30% więcej energii.


Schüco – Zielona Technologia dla Błękitnej Planety
Oznacza to czystą energię z okien i systemów solarnych oraz wkład Schüco w ochronę środowiska dzięki zastosowaniu przyszłościowych powłok budynków. Dokładniej mówiąc, Energy3 to: oszczędzanie energii – pozyskiwanie energii – zarządzanie energią. Systemy okienne i fasady firmy Schüco o optymalnej izolacyjności cieplnej nie tylko oszczędzają energię, lecz również pozyskują ją dzięki wydajnym systemom solarnym. W rezultacie powstaje nadwyżka energii, którą można efektywnie wykorzystać dzięki inteligentnemu zarządzaniu. Umiejętne gospodarowanie energią odnosi się zarówno do pełnionych przez budynek funkcji, jak i życia codziennego. Jest to znaczący krok w kierunku samowystarczalności energetycznej, która zapewni przyszłym pokoleniom bezpieczną przyszłość.
Firma Schüco, z ponad 5 000 pracownikami oraz 12 000 firmami partnerskimi, aktywnie działa w ponad 75-u krajach na całym świecie. W 2010 roku osiągnęła roczny obrót na poziomie 2,35 miliardów Euro.
Firma Schüco w Polsce: Schüco International Polska Sp. z o.o.