Dostępne jest już 18. zaktualizowane wydanie Raportu Bitzera odnośnie czynników chłodniczych. Dodatkowo Raport został wzbogacony o kolejne kilka stron. Dla przypomnienia chcielibyśmy zaznaczyć, że Raport zawiera wszelkie szczegółowe informacje związane z aktualnie stosowanymi czynnikami chłodniczymi, alternatywnymi zamiennikami oraz większością dostępnych mieszanin.

Schiessl Polska-nowe wydanie Raportu Bitzera o czynnikach chłodniczych.


Raport wskazuje również na czynniki, które znajdują się w fazie rozwojowej oraz planowane czynniki do wprowadzenia w niedalekiej przyszłości. Jest to fachowa wiedza na temat efektywności proponowanych mieszanin.

W porównaniu z poprzednim wydaniem Raport obejmuje mniej czynników. Podaje i omawia własności, obszary zastosowań i wpływ na środowisko czterdziestu czynników chłodniczych. Z opracowania zostały wycofane zamienniki R22 i R502 - R402A, R402B i R408A, a dodane zamienniki za R404A i R507 - R448A i R449A o niskim GWP.

 

www.schiessl.pl