Globalny rynek chłodziarek absorpcyjnych wyniesie 983.000.000 dolarów do 2020 roku. Według nowego raportu Global Industry Analysts Inc. taki wzrost możliwy będzie, dzięki napędzającym się rygorystycznym normom ochrony środowiska oraz wzrostowi popytu na energooszczędne systemy chłodzenia.

Rynek chłodziarek absorpcyjnych wzrośnie prawdopodobnie  do 983 milionów dolarów do 2020 r.

Oszczędność energii i wysoki poziom chłodzenia oferowane przez chłodziarki absorpcyjne, przy minimalnym wpływie na środowisko, stanowią podstawowy czynnik wpływający na popyt i wymianę urządzeń w najbliższych latach. Rozbudowanie całej sieci użytkowania w wielu segmentach końcowego wykorzystania stanowi kolejny ważny czynnik, dzięki któremu zostanie zanotowany wzrost użytkowania chłodziarek absorpcyjnych.

Do roku 2020 oczekuje się również wzrostu i zmian technologicznych w tym segmencie, które skierowane będą na poprawę systemu pod względem technologicznym, podstawowych materiałów i komponentów wykonania urządzeń w celu obniżenia kosztów użytkowania oraz zwiększenia wydajności urządzenia.

Agregaty wody lodowej chłodzone cieczą, chillery, agregaty z mikrokanałami i kompaktowe agregaty stanowią obecnie nowe rozwiązania, które są już gotowe do wykorzystania w najbliższym czasie na rynku światowym.

Według raportu, Azja stanowi największy i najszybciej rozwijający się rynek na całym świecie z roczną stopę wzrostu (CAGR) o około 4,5 procent w okresie analizy. Pomimo wzrostu jednak Azja oferuje ogromny niewykorzystany potencjał dla chłodziarek absorpcyjnych. Dzięki inwestycji w energooszczędne technologie, Azja staje się gotowa, aby wykazać wzrost o ponad 18% w skali roku. Dodatkowo oczekuje się, że to właśnie Chiny będą przewodzić jeśli chodzi o popyt na energooszczędne chłodziarki absorpcyjne na całym świecie.

 

Pełny raport pod linkiem:  http://www.strategyr.com/MarketResearch/Absorption_Chillers_Market_Trends.asp