Z przyjemnością informujemy, że właśnie rozpoczęła się VII już edycja Orły Polskiego Budownictwa.

Ruszyła właśnie kolejna edycja konkursu budowlanego  ORŁY POLSKIEGO BUDOWNICTWA 2013
Ogólnopolski Konkurs Budowlany „Orły Polskiego Budownictwa” pod Patronatem Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej organizowany przez Mazowieckie Zrzeszenie Handlu Przemysłu oraz firmę Europa 2000 Consulting Sp. z o.o., jest projektem, który na stałe wpisał się w działania związane z promocją i wspieraniem przedsiębiorstw działających na polskim rynku budowlanym.
OPB

Głównym celem konkursu,  jest propagowanie przedsiębiorstw z sektora budownictwa, tworzących budownictwo nowoczesne, bezpieczne i konkurencyjne. Firmy nagrodzone w tym konkursie są zarządzane w sposób zgodny z najwyższymi standardami, kierują się zasadami etyki oraz wykazują dużą dbałość o swoich pracowników i z pewnością mogą być wzorem do naśladowania. Serdecznie zapraszamy do rywalizacji w Konkursie, która będzie dla Państwa przedsiębiorstwa niewątpliwie doskonałym sposobem ugruntowania renomy i kształtowania pozytywnego wizerunku, a zdobyty Orzeł Polskiego Budownictwa potwierdzi nie tylko, jakość produktów i usług, ale również umocni prestiż i zwiększy zaufanie w oczach Klientów.

„Orzeł Polskiego Budownictwa 2013" – to nie tylko docenienie sposobu zarządzania przedsiębiorstwem, determinacji i codziennego wysiłku pracowników, ale przede wszystkich to nagroda za uczciwość, rzetelność i za godną naśladowania postawę biznesową.

Zapraszamy do udziału !!!


Dokumenty i ankiety konkursowe do pobrania na stronie www.orlybudownictwa.pl
Kontakt: biuro Konkursu tel.22 609 18 10 lub sekretariat@orlybudownictwa.pl