Firma Panasonic uzupełniła swoją linię pomp ciepła Aquarea T-CAP o nowy model o mocy 16kW. Tą nową pompę ciepła charakteryzuje zdolność pracy z zachowaniem nominalnej wydajności grzewczej. Urządzenie pracuje nawet w bardzo niskich temperaturach sięgających -15°C. Przeznaczeniem pompy są głównie obiekty mieszkalne oraz komercyjne, w których będzie ona jedynym źródłem ciepła.

Rozszerzona linia pomp ciepła Aquarea T-CAP od Panasonic.
Nowa pompa ciepła
Rozwiązania zastosowane w najnowszej jednostce z linii T-CAP umożliwiają skuteczne ogrzewanie i chłodzenie budynku oraz produkcję wody użytkowej o temperaturze 55°C nawet wtedy, gdy na zewnątrz panują temperatury rzędu -20°C. Co ważne, praca jednostki może odbywać się z zachowaniem jej nominalnych charakterystyk wydajności grzewczej nawet przy temperaturze zewnętrznej do -15°C, dzięki czemu nie ma konieczności wspomagania jej dodatkowym źródłem ciepła. Wysoką efektywność urządzenia potwierdza współczynnik COP sięgający 4,74 i klasa energetyczna A.

Nowy model Aquarea T-CAP 16 kW został również wyposażony w szereg funkcji dodatkowych. Pierwszą z nich jest tryb auto przełączający tryb grzania i chłodzenia w zależności od temperatury zewnętrznej. Jednostka oferuje również możliwość pracy w trybie wakacyjnym pozwalającym na oszczędzanie energii w czasie nieobecności przy jednoczesnym zabezpieczeniu instalacji przed zamarznięciem. Dodatkowo Aquarea T-CAP jest wyposażona w system powiadomień o zużyciu energii elektrycznej w cyklu tygodniowym, miesięcznym i rocznym w podziale na tryby pracy. Uzupełnieniem nowych funkcji jest możliwość wygrzewania oraz osuszania podłogi w nowych budynkach. Opcjonalnie urządzenie może produkować także chłodną wodę o temperaturze 5°C.

Nowy model w linii pomp ciepła Aquarea T-CAP pozwala na tworzenie efektywnych i elastycznych układów klimatyzacyjnych. Dzięki kaskadowemu połączeniu trzech jednostek, użytkownicy mogą uzyskać instalację o mocy nawet 45 kW, która znajdzie zastosowanie nie tylko w obiektach mieszkaniowych, ale i komercyjnych. Nie bez znaczenia jest oszczędność energii nowych modeli. Dla przykładu, zainstalowana w nich pompa obiegowa charakteryzuje się zużyciem zaledwie 45 W – mówi Tomasz Lenarczyk, Sales Manager w firmie Panasonic.

Jednostki z linii T-CAP mogą działać w ramach gotowych instalacji ze wsparciem istniejącego systemu opartego na innym źródle ciepła, jak i w nowych układach z ogrzewaniem podłogowym, grzejnikami niskotemperaturowymi czy klimakonwetorami, takimi jak Aquarea Air.