Rosenberg: bloki CAD do wentylatorów do kanałów o przekroju kołowym - typoszereg R
CAD