Uproszczone bloki CAD 2D (dostępne dla wszystkich widoków) i modele 3D, przygotowane zostały zarówno dla wentylatorów R z silnikami AC, jak i EC (wersje energooszczędne) oraz dla rozwiązań przeciwwybuchowych (Ex).

Rosenberg-baza rysunków DWG wentylatorów kanałowych R.

Dla Państwa wygody bloki CAD dostępne w postaci paczki ZIP rysunków całego typoszeregu.


Pliki do pobrania