Frapol wprowadza na rynek trzecią generację systemu stalowych przewodów oddymiających typu PD znakowanych symbolem CE na podstawie Certyfikatu Stałości Właściwości Użytkowych.

REWOLUCJA na rynku przewodów oddymiających typu PD.

Przedstawiciele Frapol odebrali Certyfikat z rąk Kierownictwa Instytutu Techniki Budowlanej podczas Dni Inżyniera Budownictwa organizowanych podczas targów Budma 2016. Dzięki zgodności z normą zharmonizowaną PN-EN 12101-7, przewody mogą być stosowane na terenie całej Unii Europejskiej System stalowych przewodów oddymiających typu PD o odporności ogniowej E₆₀₀ 120 (ho) S1500 single to odpowiedź na potrzeby rynku związane z koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa systemów oddymiających przy równoczesnym obniżeniu kosztów inwestycji. Obniżenie masy instalacji o 10% pozwala na zmniejszenie obciążenia stropu przez instalację wentylacji pożarowej, redukcję ciężaru transportowanej oraz montowanej instalacji.

Dodatkowo system pozwala na zwiększenie maksymalnego rozstawu podwieszeń do 1,7 metra, oraz ich dowolną lokalizację względem połączenia kołnierzowego.Nowe właściwości przewodów pozwalają na redukcję ilości materiałów montażowych, czasu montażu oraz obniżenie kosztu instalacji o ponad 10%.Ostatnim wprowadzonym elementem instalacji jest nasadka regulacyjna dwufunkcyjna typu REG stosowana do kratek oddymiających typu ST-PP. To jedyne na rynku, opatentowane rozwiązanie umożliwiające poprawną regulację wspólnych punktów wyciągowych instalacji wentylacji mieszanej oraz gwarancję ich poprawnego działania.