Zwiększająca się w Polsce emisja spalin do atmosfery przekłada się na powstawanie smogu, a tym samym obniża jakość powietrza. Trujące spaliny mają negatywny wpływ nie tylko na środowisko, ale również na zdrowie mieszkańców. W celu poprawy obecnej sytuacji powstają programy naprawcze, które zakładają m.in. dofinansowanie wymiany bądź renowacji instalacji grzewczej. W jaki sposób każdy z nas może przyczynić się do poprawy kondycji środowiska naturalnego? Czy i jak branża kominowa rozwiązuje problem powstawania smogu?

Renowacja instalacji grzewczej – dlaczego należy ją wykonać i jakie korzyści niesie dla użytkowników?

Problem zanieczyszczenia powietrza w Polsce trwa od dłuższego czasu. Spalanie śmieci, używanie złej jakości paliwa, korzystanie z przestarzałych kotłów i kominów, nieprzystosowanych do zmieniających się norm, wszystko to skutecznie wpływa na powstawanie smogu i uwalnianie do atmosfery szkodliwych substancji. Badania przeprowadzone przez GIOŚ potwierdzają - powietrze w Polsce, mimo, że najgorsze w Europie - nie ulega poprawie.

 

Działania na rzecz poprawy środowiska

W związku z tym, realizowane są różne programy – m.in. „Czyste Powietrze”, którego najważniejszym celem jest ograniczenie emisji do atmosfery trujących spalin, powstających na skutek ogrzewania domów jednorodzinnych słabej jakości paliwem w przestarzałych domowych piecach. Biorąc udział w programie, użytkownicy mogą uzyskać dofinansowanie na wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe, na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy. W ten sposób zapewnią lepsze zarządzanie energią cieplną w domu o każdej porze roku, a ponadto przyczynią się do poprawy jakości powietrza. Uczestnicy projektu mogą wnioskować o dotację nie tylko na termomodernizację, ale co ważne, na wymianę urządzenia grzewczego wraz z systemem odprowadzania spalin.

– Cieszymy się, że z uwagi na zanieczyszczenia powietrza i duży problem smogu zaczęto wprowadzać programy naprawcze. My również, jako firma działająca w branży kominowej, staramy się przyczyniać do poprawy jakości powietrza i środowiska, m.in. przeprowadzając badania antysmogowe oraz w oparciu o nie opracowwując innowacyjne rozwiązania do urządzeń grzewczych. Zależy nam, aby uzyskane wyniki stanowiły element edukacyjny nie tylko dla osób zawodowo związanych z problemem, ale całego społeczeństwa – wyjaśnia Paweł Jarzyński, Prezes zarządu firmy Jawar. 

Opracowane przez firmę Jawar badania rzucają zupełnie inne światło na problematykę walki ze smogiem oraz aktualne wytyczne w tym zakresie. Przedstawione wyniki potwierdzają, że tylko odpowiednio dobrany i eksploatowany (regularnie czyszczony) system kominowy, zapewnia deklarowaną przez producentów ilość emitowanych zanieczyszczeń. Wart podkreślenia jest fakt, że jeżeli użytkownik wymieni swoje stare urządzenie grzewcze na takie, spełniające wymagania stawiane urządzeniom z tzw. czystym spalaniem, nie dostosowując przy tym komina do nowego urządzenia, to ilość emitowanych zanieczyszczeń niestety nie zmniejsza się, a nawet wzrasta. Do podobnej sytuacji dochodzi, gdy system kominowy odprowadzający spaliny będzie za wąski np. z powodu nie czyszczenia osadów z sadz.

– Zrealizowane przez nas badania, z wykorzystaniem systemu kominowego Jawar NORD pokazały, że doprowadzenie przewodem kominowym wstępnie podgrzanego powietrza w/w kominem zmniejsza emisję pyłów – oznacza to zatem, że Jawar NORD przyczynia się do zmniejszenia smogu poprzez niską emisję pyłów, ale i zwiększa odzysk ciepła o 5%. Nasze najnowsze badania mają na celu opracowanie drugiej generacji NORD’a, chcąc zwiększyć tę wartość, do co najmniej 10% – dodaje Paweł Jarzyński. 

Czy renowacja komina jest konieczna i w jaki sposób ją wykonać?

Każda konstrukcja budowlana, również komin, ma określoną żywotność. System kominowy działa w specyficznych warunkach związanych z wysoką temperaturą, kwasami, chlorkami, fluorami oraz wilgocią. To zabójcza kombinacja, która znacznie ogranicza jego trwałość i szczelność. Nierzadko to sami domownicy przyczyniają się do tej destrukcji, poprzez zaniechanie okresowych przeglądów kominiarskich czy też stosowanie nieodpowiedniego paliwa. Pojawiają się wówczas mokre wykwity, plamy w mieszkaniu czy nieprzyjemny zapach. Drugą kwestią jest zmiana technologii grzewczej, względem której stawiane są wyższe wymagania dla komina. W tej sytuacji stary komin może im nie sprostać. Jak sobie z tym poradzić? 

Jeśli stary komin usytuowany jest za daleko, posiada nieodpowiednią średnicę, a jego stan techniczny określany jest jako słaby, najlepszym rozwiązaniem jest budowa lub instalacja nowego komina. Choć z pozoru kosztowne, zapewni prawidłowe i bezpieczne użytkowanie urządzenia grzewczego. Nowy komin podlega wieloletniej gwarancji oraz może być finansowany w ramach programów antysmogowych.

Gdy jednak użytkownicy nie chcą decydować się na całkowitą wymianę instalacji – do najczęściej spotykanych sposobów naprawy, uszczelnienia komina i zabezpieczenia go przed destrukcyjnym działaniem kondensatu należy zastosowanie wkładu stalowego. Wówczas użytkownik ma do dyspozycji całą gamę rozwiązań, począwszy od trybu pracy po geometrię i rodzaj materiału z jakiego są wykonane. Jeżeli komin ma odpowiedni przekrój, a podłączyć chcemy do niego urządzenie emitujące spaliny suche (np. kominek), można zastosować specjalną masę uszczelniającą do kominów. To zaprawa w postaci sypkiej, która po wymieszaniu z odpowiednią ilością wody tworzy masę gotową do użycia. Służy ona do uzupełniania ubytków wewnątrz ścian przewodów kominowych i wentylacyjnych.

Renowacja komina ceglanego, poprzez montaż rur ceramicznych, produkowanych w technologii prasowania izostatycznego jest najtrwalszą metodą naprawy komina. Technologia polega na wprowadzeniu do środka istniejącego komina rur i kształtek ceramicznych odpowiednio ze sobą połączonych i wycentrowanych. Prawidłowo przeprowadzona naprawa gwarantuje bezawaryjną współpracę komina z urządzeniami grzewczymi opalanymi różnymi rodzajami paliw.

Korzystając z urządzeń grzewczych i systemów odprowadzania spalin warto na bieżąco monitorować ich stan, a w razie konieczności przeprowadzić renowację. Najlepiej jednak, o ochronie środowiska, jak i o własnych oszczędnościach myśleć już na etapie planowania budowy domu. To idealny moment na dobranie odpowiedniego rodzaju ogrzewania, który nie będzie wiązał się z emisją trujących spalin. 

 

Dowiedz się więcej