III KONGRES INSTALEXPO odbył się w dniach 27-28 września 2005 w Warszawie w Centrum Kongresowym Gromada. Od pierwszej edycji w 2003 roku kongresy przyjęły formułę konferencyjno-wystawienniczą. Druga edycja została dodatkowo wzbogacona o konkurs o statuetkę "Złotego Instalatora".

KONGRESY INSTALEXPO odbywają się pod określonymi hasłami, z ściśle ukierunkowaną tematyką paneli konferencyjnych. Hasło obecnej, III edycji kongresu to "Zarządzanie energią i mediami w instalacjach technicznych budynku". Dużo więc było o standardach energetycznych w różnym ujęciu i w różnych sektorach budownictwa, zużyciu energii i mediów, możliwościach oszczędzania zarówno w ujęciu konkretnych rozwiązań i urządzeń technicznych, jak i regulacji w prawodawstwie polskim czy nowych propozycjach legislacyjnych. W sumie można było wysłuchać 20 referatów, kilkunastu prezentacji, zapoznać się z ofertą ponad 20 producentów bądź na stoiskach wystawców bądź informatorów i prospektów dołączonych do materiałów kongresowych. Kongres patronatem objęli: - Instytut Ogrzewnictwa i Wentylacji Politechniki Warszawskiej Kierownik Zakładu Wentylacji i Klimatyzacji - prof. dr hab. inż. Bogdan Mizieliński
- Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa Przewodniczący - mgr inż. Wiesław Olechnowicz
- Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej dr inż. Artur Rusinowicz
- Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Warszawski Prezes - mgr inż. Jan Bylicki
- Stowarzyszenie Elektryków Polskich
- portal www.wentylacja.com.pl
- Dom Wydawniczy Medium ("Rynek Instalacyjny")
Organizatorzy III KONGRESU INSTALEXPO: wydawnictwa - INSTALATOR POLSKI I EURO-MEDIA (redakcje miesięczników - "Polski Instalator", "Elektroinstalator", "Chłodnictwo i Klimatyzacja"), oraz Polska Korporacja Techniki Sanitarnej Grzewczej Gazowej i Klimatyzacji. Wystawcy:        1. BSH Klima        2. EuroHeat        3. Gazex        4. Instalator Polski i Euro-Media        5. Istpol        6. Konwektor        7. Medium        8. Merten        9. Poujoulat        10. Rosenberg        11. Schneider        12. Smay        13. SFA        14. Uniwersal        15. Wolf        16. Viessmann Prezentacje firm podczas paneli konferencyjnych:        1. Afriso-Euro-Dynamika        2. Bitner        3. EuroHeat        4. Flakt Woods x2        5. Grundfos        6. Gazex        7. Polski Instytut Budownictwa Pasywnego        8. RUG Riello        9. Viessmann x2        10. Umet Kliknij na logo i przejdź do galerii zdjęć z Instalexpo 2005:
źródło: www.polskiinstalator.pl