Regulator RND-1 to uniwersalny dwunastawowy 6-biegowy tyrystorowy sterownik wentylatorów 1-fazowych umożliwiający zmianę wydatku wentylatora przystosowanego do napięciowej regulacji prędkości obrotowej.

Regulator RND-1 do sterowania wentylatorami 1-fazowymi w ofercie Venture.

Aby uzyskać najwyższy komfort użytkowania systemu wentylacji w czasie, kiedy konieczna jest intensywniejsza wymiana powietrza, RND-1 obniży napięcie podawane na wentylator, a tym samym zredukuje przepływ powietrza generowany przez wentylator oraz towarzyszący temu hałas. 

Do wysterowania wejścia bezpotencjałowego regulatora (CL-CL) można wykorzystać: zewnętrzny zegar sterujący, przełącznik manualny lub inne urządzenie o zestykach przełącznych (NO lub NC). Można również wykorzystać regulator RND-1 do zrealizowania układu dwubiegowej wentylacji sterowanej np. czujnikiem obecności, czujnikiem CO2 lub centralką gazową.

Dostępne jest 6 biegów - stopniujących napięcie wyjściowe 1-2-3-4-5-6. Bieg 1 to bieg najwyższy (napięcie siecio- we), a bieg 6 jest najniższy (odpowiadający około 1/3 napięcia sieciowego). Podczas wstępnej konfiguracji spośród dostępnych biegów wybierane są 2 nastawy: wysoka i niska, oznaczone odpowiednio symbolami dnia i nocy.

 

Dane techniczne:

Zasilanie elektryczne: 230V/50Hz
Wewnętrzny bezpiecznik: Topikowy, 3,0 [A]
Maksymalna moc i prąd silnika: 500 [W], 2,5 [A]
Ochrona: IP 54
Temperatura otoczenia: -25÷600C
Wymiary: 320x150x45mm
Dławice przyłączeniowe: 2x PG11 + PG9
Styki przełączenia biegu CL-CL: bezpotencjałowe NO
Nr artykułu: 40025630

 

 

Sprawdź pełną ofertę regulatorów