REACH: Rrozporządzenie Wspólnoty Europejskiej dotyczące substancji chemicznych i ich bezpiecznego użytkowania opublikowane przez Wspólnotę Europejską (WE) weszła w życie w dniu 1 czerwca 2007 roku.


Celem REACH (Registration - Evaluation - Authorisation - Chemicals) jest poprawa ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska poprzez lepsze i wcześniejsze rozpoznanie swoistych właściwości substancji chemicznych, które są produkowane, importowane i stosowane na terytorium UE. Jednocześnie, zdolności innowacyjnych i konkurencyjności przemysłu chemicznego UE powinna być wzmocniona.
Producenci i importerzy substancji, których ilość przekracza 1T rocznie będą zobowiązane do gromadzenia informacji na temat właściwości substancji chemicznych i ich do rejestru informacje w centralnej bazie danych zarządzanej przez Europejską Agencję Chemikaliów (ECHA) w Helsinkach.
Więcej: http://www.climalife.dehon.com/reach-what-is-it/news/show/id/14