Program RATUS jest bezpłatną aplikacją, przeznaczoną dla szerokiego grona odbiorców.

RATUS II v 1.0.9 firmy STAVOKLIMA - nowa wersja programu doboru

RATUS w sposób intuicyjny przeprowadza użytkownika przez proces doboru kurtyn powietrznych STAVOKLIMA. Wystarczy podać wymiary otworu oraz rodzaj medium którym dysponuje klient. Przechodząc po przez kolejne pola wyboru, program pomaga wybrać typ kurtyny powietrznej oraz odpowiednie dedykowane akcesoria.
Wynikiem pracy programu jest gotowa karta doboru kurtyn powietrznych z podanym typem, istotnymi parametrami technicznymi oraz wszystkimi niezbędnymi akcesoriami potrzebnymi do poprawnej pracy urządzenia. Otrzymana karta doboru zawiera niezbędne informacje do zamieszczenia w projekcie instalacji grzewczych i elektrycznych, istotne dla projektantów, wykonawców oraz użytkowników końcowych. Projekt można zapisać na każdym etapie doboru, a otrzymaną kartę wyeksportować do formatu PDF.


Wprowadzone zmiany w programie:
* dodanie nowych kurtyn powietrznych zgodnie z aktualną ofertą firmy

* dodanie możliwości sterowania kurtyn serii ECON-C poprzez sterownik DITRONIC

* dodanie wodnych wymienników wielorzędowych do kurtyn serii TUBEX

* aktualizacja schematów elektrycznych


Program dostępny jest w polskiej wersji językowej.

ratus

Instrukcja instalacji programu doboru RATUS II:

1. Pobierz plik RATUSII.msi za pomocą poniższego linku i zapisz go na swoim komputerze.

2. Uruchom plik RATUSII.msi w celu rozpoczęcia instalacji oprogramowania.


Instalacja
3. Podaj katalog w którym zostanie zainstalowany program RATUS II.


4. Potwierdź instalację klikając "NEXT".

5. Instalacja może potrwać kilkadziesiąt sekund. Zakończenie procesu instalacji jest sygnalizowane poniższym oknem z komunikatem „Close”.

6. Uruchom program za pomocą ikony „RATUS II” na pulpicie.