„BITZER Refrigerant Report” to szeroko znane i cenione kompendium wiedzy o czynnikach chłodniczych. Zapraszamy do obowiązkowej lektury wszystkich związanych z branżą chłodniczą i klimatyzacyjną.

Raport wydanie 19. Bitzer - Czynniki chłodnicze w wersji polskiej

Od początku lat 90-tych ubiegłego wieku w technice chłodniczej i klimatyzacyjnej nastąpił szereg drastycznych zmian. Wśród przyczyn należy upatrywać udziału czynników chłodniczych, emitowanych do atmosfery, w niszczeniu ozonu stratosferycznego oraz powiększaniu efektu cieplarnianego. Jest to wyjątkowo istotne w przypadku handlowych instalacji chłodniczych i urządzeń klimatyzacyjnym, w ich szerokim zastosowaniu. Dotychczas typowymi czynnikami chłodniczymi, wykorzystywanymi w takich układach były R12, R22 i R502, które zubożały warstwę ozonową. Ponadto, w specyficznych zastosowaniach, można było spotkać R114, R12B1, R13B1, R13 i R503. 


W krajach wysokorozwiniętych wykorzystywanie wspomnianych czynników jest już dawno zabronione, z wyjątkiem R22. Unia Europejska może się jednak pochwalić realizacją planu stopniowego wycofania z użycia również tego czynnika. Krótszy harmonogram redukcji w porównaniu z ustaleniami umów ogólnoświatowych spowodowany jest wysoką zdolnością R22 do niszczenia ozonu stratosferycznego mimo, iż potencjał zubożania warstwy ozonowej tego czynnika jest stosunkowo mały. Zaczynając od roku 2010, przepisy o wycofywaniu R22 z użycia stawały się aktualne również w innych krajach, np. w USA.


Takie rozwiązanie powoduje poważne konsekwencje, istotne dla całej branży klimatyzacyjnej i chłodniczej. Firma BITZER, jako swój obowiązek, uznała przyjęcie wiodącej roli w dziedzinie projektowania i rozwoju układów chłodniczych, bezpiecznych dla środowiska naturalnego. Po ugruntowaniu pozycji w technice chłodniczej, klimatyzacyjnej i pomp ciepła, bezchlorowych czynników chłodniczych z grupy HFC: R134a, R404A, R507A, R407C i R410A, pojawiły się nowe wyzwania, w szczególności związane z pogłębianiem efektu cieplarnianego. Spowodowało to podjęcie przeciwdziałań zmierzających do osłabienia bezpośredniego wpływu tych czynników, poprzez radykalne ograniczenie ich wycieków do atmosfery, a także do zmniejszenia wpływu pośredniego, dzięki konstruowaniu zdecydowanie bardziej efektywnych energetycznie układów chłodniczych.


Sprawdź raport