Przedsiębiorstwo Jurex SRL zainstalowało przetwornice częstotliwości VLT® AQUA Drive w nowej przepompowni nawadniania, która składa się z dwóch układów. Celem ich montażu jest uzyskanie optymalnej wilgotności i nawodnienia. Na jeden z układów składa się sześć pomp 110kW, na drugi są to cztery pompy o mocy 160 kW.

Przepompownia nawadniania z nowymi przetwornicami częstotliwości VTL AQUA Drive Danfoss.

Zastosowanie przetwornic umożliwia sterowanie każdą z pomp z osobna. W każdym z dwóch przypadków, jedna z przetwornic częstotliwości działa jako master, a pozostałe jako "followers". Obowiązkiem "mastera" jest kontrolowanie prędkości podporządkowanych mu "followersów". Możliwe jest to dzięki zastosowaniu zaawansowanego sterowania kaskady pomp VTL MCO 102 i komunikacji Modbus TCP.

Dzięki przetwornicom, które sterują pompani nawadniającymi, można zapewnić odpowiednie ciśnienie oraz przepływ w systemie do aktualnego zapotrzebowania. Powoduje to znaczne oszczędności energii. Ponadto obniżenie ciśnienia i jego łagodne zmiany, możliwe dzięki VLT AQUA Drive i dedykowanemu oprogramowaniu, zapewniają dodatkowe korzyści. Funkcje te pomagają między innymi chronić system rur, co skutkuje mniejszą ilością przecieków i zmniejszeniem strat wody.