Dowiedz się więcej o działaniu promienników gazowych.

Zasada działania promiennika gazowego

Spalanie gazu w promiennikach podczerwieni następuje w hermetycznym palniku, który posiada elektroniczny system zapłonu oraz jonizacyjną kontrolę płomienia. Rura promieniująca, ogrzewana jest płomieniem oraz spalinami. Emituje ona fale podczerwone, które padając na obiekt, powodują natychmiastowe odczucie komfortu cieplnego. Fale podczerwone nie ogrzewają czynników pośrednich, takich jak powietrze czy woda. Dzięki temu nie mamy do czynienia ze stratą emisji energii, jak w tradycyjnym ogrzewaniu konwekcyjnym: grzejnikami, nagrzewnicami powietrza lub centralami wentylacyjnymi. Powietrze w pomieszczeniu ogrzewane jest w sposób wtórny, konwekcyjnie, od nagrzanych poprzez promieniowanie obiektów (maszyn, posadzek etc.).

Promienniki posiadają najmniejszą bezwładność cieplną pośród systemów ogrzewania. Sposób działania promienników pozwala na ogrzewanie w strefach grzewczych bez konieczności wydzielania przegród budowlanych, np. tylko w strefach przebywania pracowników. Ponadto, atutem tego systemu ogrzewania, jest brak ruchu powietrza (przeciągów), które zmniejszają temperaturę odczuwalną w pomieszczeniu oraz powodują wzniecanie się kurzu.

 

Optymalne warunki pracy dzięki rurowym promiennikom podczerwienie firmy ETAPART

1. Możliwie najlepszy bilans energetyczny

W celu zmniejszenia kosztów oraz zużycia energii, konieczne jest dokonanie oceny ogrzewanych pomieszczeń – Odpowiednio dobrany system promiennikowy, to oszczędność energii do 50%, w stosunku do tradycyjnych, konwekcyjnych systemów.

2. Polepszenie klimatu zamkniętego pomieszczenia

Zwłaszcza w dużych halach należy zapewnić pracownikom odpowiednią temperaturę pomieszczenia. Komfortowa temperatura na stanowisku pracy.

3. Oszczędność miejsca i cisza

Rurowy promiennik bezpośrednio pod dachem hali nie zajmuje niepotrzebnej przestrzeni i jest dobrze ukryty, można go jednak zainstalować wszędzie - działa niemalże bezgłośnie.

4. Uniknięcie przeciągów

Ze względu na ukierunkowane ogrzewanie na poszczególne elementy konstrukcyjne, nie występują ani zimne przeciągi, ani denerwujące wzniecenie pyłu w hali.

5. Elastyczne dopasowanie

Promienniki podczerwieni można umieścić w różnych pomieszczeniach, a czas użytkowania można dostosować do godzin pracy hali.

6. Niskie koszty inwestycyjne

Rurowe promienniki podczerwieni to systemy zdecentralizowane, które są tańsze w zakupie niż systemy centralne, a amortyzacja przebiega szybciej.

7.  Szybki efekt grzania

Efekt grzania wyraźnie odczuwalny już po 30s od włączenia.

Odzysk ciepła ze spalin – technika kondensacyjna ETAback

Konsekwentne stosowanie nowoczesnej technologii kondensacyjnej poprawia sprawność promienników gazowych ETAPART® z 94% do 108% - w oparciu o wartość opałową. Skutkuje to efektywną możliwością uzyskania wyraźnie niższych wartości niż wymagania EEWärmeGG. Technologia kondensacji ETAPART spełnia wymagania kondensacyjnych układów wydechowych w EneV 2014 i zawartym w nim dokumencie DIN V 18599. Amortyzacja technologii kondensacji jest możliwa w ciągu pierwszych czterech okresów grzewczych.

ETAback moduł kondensacyjny: technologia kondensacji w najlepszym wydaniu

Moduł kondensacyjny ETAback dla promienników gazowych zapewnia energooszczędne rozwiązanie dla nowych lub starych budynków. Dzięki zastosowaniu zarówno do potrzeb technologii grzewczych, jak i wentylacyjnych, jest odpowiedni do prawie każdego rodzaju hali i prawie każdego jej przeznaczenia.

Wielopowłokowy wymiennik aluminiowy zapewnia najbardziej efektywne przekazywanie ciepła, a objętość wentylatora można regulować w zakresie od 200 do 800m³/h. Letnia wentylacja jest również możliwa dzięki inteligentnemu sterowaniu. Dystrybucja powietrza poprzez wyporowe lub wirowe nawiewniki powietrza. Nawet stare systemy można w każdym momencie doposażyć w tę technologię.

Technika grzewcza z wykorzystaniem energii kondensacji spalin ETAback
Temperatura wejściowa spalin 140-200°C
Temperatura wyjściowa spalin 35-52°C
Zwiększenie temperatury powietrza świeżego 15-40K
Wydajność powietrza 200-800m³/h
Średnica spalin DN 100
Średnica doprowadzania powietrza DN 200
Ciężar 54kg
Napięcie zasilające 230V/50Hz
Moc elektryczna 195W
Wymiary (dł. x wys. x szer.) 3177x336x695
Przyłącze kondensatu DN 40

 

Sterowanie ogrzewaniem hali

W przypadku ogrzewania hali odpowiednie sterowanie i regulacja umożliwiają oszczędność energii. Dlatego nasz system ogrzewania i wentylacji zawsze ma odpowiednią kontrolę.

Poszczególne elementy systemu są kontrolowane przez inteligentny sterownik zgodnie z wymaganiami klienta w taki sposób, aby pożądany klimat pracy został osiągnięty w krótkim czasie i przy jak najmniejszym zużyciu energii.

System sterowania ogrzewaniem ETAmatic jest indywidualnie dostosowywany do wymagań klienta. Daje on możliwość swobodnej konfiguracji oraz oferuje przestrzeń dla niestandardowych aplikacji i specjalnych rozwiązań. Ich główną funkcją jest kontrola i monitoring systemów ogrzewania i wentylacji.

Adresowanie i parametryzacja odbywa się za pomocą panelu sterowania. Zdejmowalną klawiaturę z wyświetlaczem i przyciskami można przekazać upoważnionym osobom. Dane wejściowe i wymianę danych w ETAmatic można także wykonywać za pośrednictwem laptopa.

ETAmatic wyposażony jest w połączenie magistrali Konnex do obsługi i przetwarzania informacji. Istnieje też możliwość dodania dowolnie zaprogramowanych aplikacji, takich jak np. sterowanie solarami powietrznymi.

Ma, łatwą do zrozumienia, sterowaną przez menu obsługę, z oddzielnym, wymiennym panelem operatora i różnorodnymi funkcjami przełączania i monitorowania. Gromadzenie danych w systemie sterowania ETAmatic obejmuje aktualne/zadane temperatury, licznik impulsów i godziny pracy. Przełączanie z czasu zimowego na letni odbywa się automatycznie, ponadto istnieje możliwość swobodnego wprowadzenia programu wakacyjnego i dni specjalnych.

Cyfrowe sterowanie ogrzewaniem i wentylacją hali ma trzy uniwersalne sterowniki dla trzech stref temperaturowych, a także sześć tygodniowych przełączników czasowych włączania i wyłączania na dzień. Dodatkowo można ustawić tryb testowy, na przykład w przypadku przeglądów kominiarskich.

 

Więcej o producencie

ETAPART AG - założona w 1984 roku, renomowana firma w dziedzinie energooszczędnego ogrzewania i wentylacji (przemysłowych) hal i budynków oraz w zakresie systemów regeneracyjnych.

ETAPART zajmuje się opracowywaniem, zarządzaniem projektami, produkcją i instalacją systemów promienników gazowych w zakresie mocy od 10kW do 400kW przy długościach urządzeń od 3m do 100m. Nasza gama produktów obejmuje również moduły technologii kondensacyjnej, kolektory słoneczne do montażu na fasadach lub dachu oraz systemy odzyskiwania ciepła, z których wszystkie można łatwo dostosować do naszych systemów promienników gazowych. 

W wyniku rozwoju i ekspansji firmy, została założona i otwarta w 1991 roku niezależna spółka ETAPART Energietechnik GmbH mająca siedzibę w Tröbitz na południu Brandenburgii.

ETAPART oferuje serwis posprzedażowy i obsługę klienta fabrycznego w obu lokalizacjach, w celu wsparcia systemu i konserwacji. Ponadto firma posiada oddziały w Szwajcarii, Austrii oraz od lutego 2018 r. w Polsce.

 

Dowiedz się więcej