Największe zastrzeżenia budzą: obciążenie cieplne, temperatura działania systemu oraz rurociągi.

Projektowanie wydajnych kotłów grzewczych

Aby projektowanie i instalowanie systemów kotłów grzewczych zaprocentowało wydajnością należy wziąć pod uwagę wiele czynników. Według ekspertów najczęstszym błędem popełnianym przez projektantów i instalatorów jest błędna kalkulacja obciążenia cieplnego. Innymi częstymi problemami są: prawidłowe oszacowanie temperatury działania systemu oraz umiejscowienie przewodów rurowych.


Koniec z wielkimi gabarytami


Pomimo że wszyscy wiedzą, że 'duże nie znaczy lepsze' eksperci twierdzą, że projektowanie ponadgabarytowych kotłów jest jednym z najczęstszych błędów. „Kocioł jest ponadgabarytowy, gdy projektanci źle skalkulują obciążenie cieplne”, powiedział Gerry Hogan dyrektor sekcji szkoleń i technologii stosowanej z firmy  PB Heat LLC. David Hansen Manager marketingu produktowego dodaje, że projektanci często tworzą ponadgabarytowe kotły „bazując na już istniejących”


„Zbyt duże gabaryty kotłów powodują skrócenie cyklu, spadek wydajności, zwiększają koszty operacyjne oraz powodują szybsze zużywanie urządzeń”, powiedział Don DeCarr, manager produktu z firmy ECR Intl. „Nierzadko zdarza się, że 20-30 letnie urządzenia mają zbyt duże gabaryty – nawet o 50%. Kiedy były instalowane, ich rozmiar był w miarę dobrze dobrany, ale na przestrzeni lat udoskonalenia przegród zewnętrznych, takie jak izolacja, nowe okna etc. mogły znacznie zredukować utratę ciepła”.


Projektowanie urządzeń o niższych temperaturach działania


Projektanci kotłów hydraulicznych muszą również w odpowiedni sposób podejść do kwestii temperatury działania systemu aby uzyskać odpowiednią efektywość kotłów kondensacyjnych. Według Matthew Freeman, produkt managera z firmy Bosch Thermotechnology Corp., „Gdy mamy do czynienia z tradycyjnymi kotłami, instalatorzy chcą mieć pewność, że żeliwny wymiennik ciepła będzie chroniony przed szokiem termicznym, który się zdarza, gdy powracająca zimna woda wpływa do kotła wykonanego z żeliwa. Zbyt szybkie zwieranie lub rozszerzanie może sprawić, że żeliwne części popękają i zaczną przeciekać. Jeśli chodzi o kotły kondensacyjne, można doprowadzić z powrotem do boilera wodę zasilającą o niższej temperaturze w celu jej kondensacji. Dzięki temu można uzyskać przyspieszenie procesu oraz oszczedności na paliwie”. 

 Joel Southwell, director z firmy Fulton Cos. Zauważa, że „Projektanci systemów hydraulicznych prawdopodobnie nie wybierają spiral oraz elementów grzewczych, które pozwalają na funkcjonowanie systemu w niższych temperaturach”. Weź pod uwagę umiejscowienie przewodów rurowych.  Innym częstym błędem jest zbyt bliskie położenie przewodów rurowych kotłów kondensacujnych. Wielu potencjalnych błedów można by uniknąć czytając instrukcje.


 Jak twierdzi Hogan' „jeśli orurowanie blisko kotła jest zbyt małe, powoduje to problem z odprowadzeniem ciepła na zewnątrz urządzenia. Spowoduje to, że kocioł osiągnie szybko cel i cykl bedzię zbyt krótki, a planik będzie się często włączał i wyłączał”.


Freeman podkreśla, że ten typ błędu zdarza się, gdy wykonawcy nie zapoznają się należycie z instrukcją producenta. „Każdy producent ma inaczej zaprojektowany wymiennik ciepła a co za tym idzie różne spadki ciśnienia i tempa przepływu. Bardzo ważne jest, żeby wziąć te parametry pod uwagę przy określaniu położenia przewodów rurowych".