110
115
107
109
74

Program Konferencji MICH

Znane są już lista referatów i program Międzynarodowej Konferencji "Projektowanie i eksploatacja przyjaznych środowisku systemów chłodniczych i klimatyzacyjnych", która odbędzie się w dniach od 15 do 17 października br. w Poznaniu.
Sekcja Chłodnictwa i Klimatyzacji przy Oddziale SIMP w Poznaniu oraz Systherm Chłodnictwo i Klimatyzacja Sp. z o.o. w październiku br. organizują pod auspicjami Międzynarodowego Instytutu Chłodnictwa w Paryżu Konferencję Międzynarodową Projektowanie i eksploatacja przyjaznych środowisku systemów chłodniczych i klimatyzacyjnych.
Zakres tematyczny Konferencji obejmuje trzy Komisje: B1, B2 i C2. Znana jest już lista referatów:

B1 – Procesy cieplno – przepływowe w chłodnictwie i klimatyzacji

B1/1. Analiza transkrytycznego obiegu CO2 ze strumienicą dwufazową za pomocą metody charakterystyk Angielczyk W., Butrymowicz D., Bartosiewicz Y., Dudar A.
B1/2. Model matematyczny jednostopniowej ziębiarki absorpcyjnej LiBr – H2O w stanie ustalonym Banasiak K., Kozioł J.
B1/3. Falowy charakter procesu parowania w wężownicy chłodnicy powietrznej Bohdal T.
B1/4 Wpływ zakłóceń periodycznych na efektywność wymiany ciepła w parowniku Bohdal T., Charun H., Kuczyński W.
B1/5. Skraplanie czynników chłodniczych w minikanałach rurowych Bohdal T., Charun H. Więckiewicz D., Piątkowski P.
B1/6. Program symulacyjny wymiennika ciepła z rurkami ożebrowanymi z możliwością optymalizacji cyrkulacji czynnika chłodniczego Domański P. A., Yashar D.
B1/7. Ocena przydatności metody Lockharta – Martinellego do obliczania tarciowego oporu przepływu dwufazowego w mini kanałach Dutkowski K.
B1/8. Ocena przydatności metody Friedel’a do obliczania tarciowego oporu przepływu dwufazowego w mini kanałach Dutkowski K., Bohdal T.
B1/9. Analiza wrzenia czynników chłodniczych w kanałach o małej średnicy Dutkowski K., Bohdal T., Charun H., Czapp M.
B1/10. Obszar zaniżonej stabilności czynników chłodniczych i zjawiska „retrograde” Górski J., Rabczak S.
B1/11. Pomiary krytycznego przepływu czynników chłodniczych Górski J., Rabczak S.
B1/12. Wstępna ocean właściwości termodynamicznych I wydajności obiegu chłodniczego dla R-422D
Górski J., Rabczak S.
B1/13. Wyznaczanie optymalnej szerokości szczeliny w termoakustycznym urządzeniu chłodniczym Grzebielec A.
B1/14. Transkrytyczny obieg chłodniczy z diabatyczną rurką kapilarną jako wewnętrznym wymiennikiem ciepła Królicki Z.
B1/15. Adsorpcja fizyczna i chemiczna jako nowy trend w uzyskaniu efektu chłodniczego Królicki Z., Białko B., Zajączkowski B., Wilk T.
B1/16. Badania parownika z rurkami falistymi ożebrowanymi w obiegu wtórnym CO2 niskotemperaturowego systemu chłodniczego Ouzzane M., Aidoun Z.
B1/17. Doświadczalne badania struktury szronu na płycie jednostronnie opływanej wilgotnym powietrzem
Rosiak A.
B1/18. Metoda analizy termodynamicznej obiegów strumienicowycyh Śmierciew K., Butrymowicz D., Karwacki J.
B1/19. Prezentacja produktowa MULTI V PLUS II generacja Wierzba M.
B1/20. Charakterystyki wymiany ciepła i oporów przepływu dla jednofazowego przepływu w rurze poziomej z mikroożebrowaniem wewnętrznym i wkładkami ze skręconej taśmy - badania eksperymentalne Zawadzki A., Plocek M., Kapusta T., Kasieczka W.

B2 – Energetycznie efektywne systemy i urządzenia chłodnicze

B2/1. Współpraca zintegrowanego układu grzewczo - chłodzącego z wymiennikiem gruntowym – koncepcja stanowiska doświadczalnego Basińska M., Krzyżaniak G.
B2/2. Badania izotermicznej strumienicy dwufazowej Butrymowicz D., Miąskowska D., Karwacki J., Śmierciew K.
B2/3. Modelowanie eżektorowych systemów klimatyzacyjnych: narzędzia do wymiarowania i oceny Hemidi A., Seynhaeve J-M., Bartosiewicz Y.
B2/4. Badania urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych wykorzystujących adsorpcyjne osuszanie powietrza Jaskólski M.F., Mikielewicz D.
B2/5. Elektrostatyczna separacja kropel oleju z pary czynnika chłodniczego pod wysokim ciśnieniem Lackowski M., Karwacki J., Butrymowicz D., Śmierciew K.
B2/6. Analiza pośredniego układu chłodzenia komory składowej Mizera G., Butrymowicz D., Mikielewicz J.
B2/7. Zintegrowane systemy cieplno-chłodnicze w zakładach przemysłowych Mróz T. M.
B2/8. Procesy oszczędzania energii w urządzeniach chłodniczych taboru kolejowego Naumenko S.N.
B2/9. Techniczne i ekonomiczne aspekty stosowania zawiesiny lodowej w systemach chłodniczych i klimatyzacyjnych Niezgoda - Żelasko B., Zalewski W.
B2/10. Kurtyny powietrzne współpracujące z zewnętrznymi cienkowarstwowymi akumulatorami betonowymi Pisarev V., Sałaciński B.
B2/11. Analiza egzergetyczna cyklu chłodniczego Einsteina wykorzystującego niskojakościowe źródło ciepła Rujin W., Daoping L.
B2/12. Badanie własności mechanicznych automatyki chłodniczej Rusowicz A., Radgowski P.
B2/13. Swobodne chłodzenie w systemach klimatyzacji scentralizowanej kopalń podziemnych Szlązak N., Obracaj D., Borowski M.
B2/14. Zastosowanie termowizji w badaniach zabudów chłodniczych do transportu żywności
Rochatka T.
B2/15. Wpływ koloru zabudowy izotermicznej na pracę agregatu chłodniczego w małym pojeździe dostawczym Tyczewski P.
B2/16. Mieszaniny ziębników w jednostopniowym obiegu ziębniczym z wewnętrzną kaskadą – teoretyczna i eksperymentalna analiza składu i strumienia masy ziębnika Warczak W., Bednarczyk G., Konopka-Cupiał G., Skrzypulec W.
B2/17. Metoda wyboru amonowo-chlorkowej soli jako czynnika roboczego dla solarnego sorpcyjnego systemu chłodniczego Zajączkowski B.
B2/18. Konkurencyjność proekologicznych termoelektrycznych chłodziarek i wytwornic lodu: wyniki badań eksperymentalnych Zakrzewski B., Filin S., Owsicki A., Cmielowski M.
B2/19. Możliwości wykorzystania zimna - niskotemperaturowej energii odpadowej w chłodnictwie Zakrzewski B., Łokietek T.
B2/20. Poprawa efektywności działania skraplaczy rurowo-drutowych i jej wpływ na racjonalizację zużycia energii przez domowe urządzenia chłodnicze Zawadzki A.
B2/21. System ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody użytkowej dla domku jednorodzinnego pasywnego z wykorzystaniem gruntowego wymiennika ciepła, pompy ciepła powietrze/woda i kolektora słonecznego Zawadzki A.
B2/22. Podniesienie sprawności systemów chłodniczych i grzewczo-chłodzących oraz możliwości zarządzania za pomocą nietypowych, zdalnych i przenośnych systemów monitoringu Zeidler G.

C2 – Zapewnienie jakości i bezpieczeństwa chłodzonej i mrożonej żywności

C2/1. Symulacja warunków chłodniczego transportu żywności w zmiennych warunkach eksploatacyjnych Bieńczak K., Stachowiak A.
C2/2. Zwalczanie czynników chorobotwórczych: Ogólnoeuropejskie podejście do poprawy jakości żywności i bezpieczeństwa mrożonych produktów mięsnych Braun S.
C2/3. Jakość i bezpieczeństwo żywności mrożonej i chłodzonej w świetle przepisów unijnych Ćwiertniewski K.
C2/4. Porównanie metod obliczania czasu zamrażania produktów spożywczych Kasieczka W.
C2/5. Wstępne schładzanie truskawek w czasie zbioru w gospodarstwie ogrodniczym Kasieczka W.
C2/6. Termodynamiczna i ekonomiczna analiza zastosowania zamrażania powietrznego w procesie mrożenia żywności Kozioł J., Gazda W.
C2/7. Badania zanieczyszczeń mikrobiologicznych w chłodziarkach domowych i analiza dostępnych metod redukcji zanieczyszczeń w prywatnych gospodarstwach domowych Kreyenschmidt J., Bruckner S., Kampmann Y., Kohn S , Petersen B.
C2/8. Określenie punktów kontrolnych i decyzyjnych dla wprowadzenia nowoczesnych metod wspomagania zarządzania procesem chłodniczym w łańcuchu dostaw drobiu Kreyenschmidt J., Verena R., Bruckner S., Petersen B.
C2/9. Aktywne i inteligentne opakowanie w przechowaniu niskotemperaturowym produktów spożywczych Lesiów T., Xiong Y.L.
C2/10. Wpływ rozwoju technologicznego na powstanie nowych zagrożeń bakteriologicznych Majczyna D.
C2/11. Nowoczesny model HACCP z QMRA zapewniający bezpieczeństwo schładzanych i mrożonych ryb i drobiu w procesie dostaw żywności Pacholewicz E., Popov V., Kijowski J.
Referaty wprowadzające przedstawią Didier Coulomb - Dyrektor IIR (MICH) (Stulecie Międzynarodowego Instytutu Chłodnictwa i sto lat chłodnictwa) oraz Marek Michniewicz (Działalność Polski na forum Międzynarodowego Instytutu Chłodnictwa)
>>pobierz Program konferencji
Atrakcyjny jest także program zajęć towarzyszących Konferencji MICH. Uczestnicy mogą wybrać się na zwiedzanie Starówki Poznania, na wycieczkę na Szlaku Piastowskim (Gniezno i Biskupin) lub do browaru Kompanii Piwowarskiej w Poznaniu.
>>pobierz Program zajęć towarzyszących
Komitet Organizacyjny, Honorowy i Naukowy Konferencji tworzą:
Komitet Organizacyjny:
» dr inż. Bolesław Gaziński Systherm CHIK – Przewodniczący
» dr inż. Marek Michniewicz Delegat Polski w Komitecie Wykonawczym MICH – Vice Przewodniczący
» dr inż. Grzegorz Krzyżaniak Politechnika Poznańska – II Vice Przewodniczący
» dr inż. Krzysztof Bieńczak Politechnika Poznańska – sekretarz komisji B1
» mgr inż. Radosław Górzeński Politechnika Poznańska – sekretarz komisji B2
» mgr inż. Ewa Pacholewicz Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu – sekretarz komisji C2
» mgr inż. Dorota Frohmberg Systherm CHIK - sekretarz
» mgr Monika Biskup Systherm CHIK - sekretarz
» inż. Edward Kluczyński Sekcja Chłodnictwa i Klimatyzacji SIMP- członek
Komitet Honorowy:
» Didier Coulomb – Dyrektor Międzynarodowego Instytutu Chłodnictwa w Paryżu
» mgr Ryszard Grobelny – Prezydent Miasta Poznania
» mgr inż. Piotr Florek – Wojewoda Wielkopolski
» mgr Marek Woźniak – Marszałek Województwa Wielkopolskiego
» prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki - Minister Środowiska
» prof. dr hab. inż. Adam Hamrol - Rektor Politechniki Poznańskiej
» prof. dr hab. Erwin Wąsowicz – Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
» prof. dr hab. inż. Jarosław Mikielewicz – Dyrektor Instytutu Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku
» prof. dr hab. Włodzimierz Kamiński - Honorowy Członek Międzynarodowego Instytutu Chłodnictwa w Paryżu
» prof. dr inż. Ferdynand Dembecki - Politechnika Poznańska
» dr inż. Elżbieta Polak - Dyrektor Centralnego Laboratorium Chłodnictwa w Łodzi
» dr inż. Marek Steindel - Dyrektor Centralnego Ośrodka Chłodnictwa w Krakowie
» mgr inż. Wojciech Żmigrodzki - Prezes Krajowego Forum Chłodnictwa Związku Pracodawców w Warszawie
» inż. Józef Młynarczyk - Honorowy Członek Międzynarodowego Instytutu Chłodnictwa w Paryżu
Komitet Naukowy:
» dr David Tanner - Przewodniczący Rady Nauki i Technologii MICH, Nowa Zelandia
» prof. dr inż. Hein Auracher - Przewodniczący Sekcji B MICH, Niemcy
» dr inż. Piotr Domański - Prezydent Komisji B1 MICH, USA
» prof. Bart Nikolaï - Prezydent Komisji C2 MICH, Belgia
» prof. Yann Bartosiewicz – Członek Komisji B2 MICH, Belgia
» prof. dr hab. inż. Joachim Kozioł - Politechnika Śląska
» prof. dr hab. inż. Zbigniew Królicki - Politechnika Wrocławska
» prof. dr hab. inż. Edward Szczechowiak - Politechnika Poznańska
» prof. dr hab. inż. Wojciech Zalewski - Politechnika Krakowska
» prof. dr hab. inż. Wiesław Zwierzycki - Politechnika Poznańska
» prof. dr hab. inż. Jacek Kijowski – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
» prof. dr hab. inż. Tadeusz Bohdal - Politechnika Koszalińska
» prof. dr hab. inż. Dariusz Butrymowicz - Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku
» prof. dr hab. inż. Jan Górski - Politechnika Rzeszowska
» prof. dr hab. inż. Jacek Schnotale - Politechnika Krakowska
» dr hab. inż. Tomasz M. Mróz - Politechnika Poznańska
Współorganizatorami Konferencji są Sekcja Chłodnictwa i Klimatyzacji SIMP z Poznania, Systherm Chłodnictwo i Klimatyzacja Sp. z o.o. z Poznania, Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych przy Instytucie Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej, Centralne Laboratorium Chłodnictwa z Łodzi, Krajowe Forum Chłodnictwa z Warszawy, Katedra Zarządzania Jakością Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
Konferencja Międzynarodowa "Projektowanie i eksploatacja przyjaznych środowisku systemów chłodniczych i klimatyzacyjnych" odbędzie sie w Poznaniu w dniach od 15 do 17 października 2008 roku. Więcej informacji na oficjalnej stronie Konferencji: www.konferencjamich.pl

Pliki do pobrania
Komentarze

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.