1 lipca 2014r. rozpoczęły się rozmowy Programu Infrastruktury i Środowiska na lata 2014-2020. Negocjacje odbywają się między Polską a Komisją Europejską. Celem spotkania było omówienie i wypracowanie zapisów Programów, które będą dotyczyły m.in. obszaru transportu, środowiska i energetyki.

Program Infrastruktury i Środowiska na lata 2014-2020 z Komisją Europejską - ruszają negocjacje.

W maju 2014 Komisja Europejska zatwierdziła umowę partnerską dla naszego kraju. Jest to jeden z najważniejszych domumentów, w którym mowa jesy o rodzajach inwestycji,układach programów operacyjnych, zarysie systemu ich wdrażania oraz podziału odpowiedzialności za zarządzanie funduszami europejskimi. Podpisanie i przyjęcie Umowy Partnerstwa stworzyło możliwość negocjacji poszczególnych programów operacyjnych.

Między 1 a 4 lipca, kiedy trwały negocjacje, omówione zostały uwagi zgłoszone przez Komisję Europejską do projektu Programu Infrastruktury i Środowiska 2014-2020. Uwagi przesłała Polska na początku marca 2014r i pomogą stworzyć optymalne i kompromisowe zapisy dotyczące wdrażania środków w ramach Programu.

***
Polska z budżetu polityki spójności na lata 2014-2020 otrzyma ponad 82,5 mld euro, z czego przewidywana pula środków dla Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 wynosi ponad 27,5 mld euro.