Według ankiety przeprowadzonej przez ASHRAE i AHR Expo wśród 1000 producentów HVACR z całego świata, firmy uważają, że w 2015 roku nastąpi wzrost w branży.

Prognozy producentów HVACR na nadchodzący rok 2015.

Według 87 procent badanych, perspektywy na nadchodzący rok są 'świetne' lub 'dobre'. 13 % respondentów uważa natomiast, że perspektywy są umiarkowane. 
W porównaniu z wynikami ankiety z poprzedniego roku nastąpił wzost optymizmu – ostatnio 79 % badanych uważało, że rok 2014 będzie lepszy w porównaniu z rokiem 2013. Wzrost ten jest również widoczny przy zestawieniu wyników w wynikami z roku 2012 kiedy to 70 % badanych uważało, że rok 2013 będzie lepszy.

 
96 % ankietowanych producentów HVACR uważa, że sprzedaż w 2015 roku nadal będzie rosnąć, z tego 47 % oczekuje jej 5-10 % wzrostu. 29 % respondentów przewiduje, że sprzedaż wzrośnie o ponad 10 % a 20 % uważa, że sprzedaż wzrośnie o mniej niż 5 %. Tylko 3 % sądzi, ze sprzedaż pozostanie na tym samym poziomie. 
Producenci HVACR zapytani o to, jakie segmenty rynku będą najbardziej obiecujące, najczęściej wymieniali sektor opieki zdrowotnej/szpitale, następnie sektor oświetlenia, telekomunikacji oraz produkcji/przemysłu.


Jeśli chodzi o dziedziny przemysłowe, gdzie producenci HVACR widzą najlepsze perspektywy biznesowe, 40 % ankietowanych wymieniało nowe budownictwo. Drugi był sektor części zamiennych (32%) a trzeci renowacje i modernizacje (28%).