Rynek Instalacyjny opublikował właśnie artykuł, w którym ekspert Katarzyna Zaforymska, Kierownik Produktu HAVACO/CASALS, Ventia Sp. z o.o. zawiera głosu odnośnie profesjonalnej wentylacji oddymiającej i bytowej garaży podziemnych.

Rynek i trendy

Szybki rozwój budownictwa oraz potrzeby społeczeństwa sprawiają, że inwestorzy starają się maksymalnie zagospodarować przestrzeń użytkową w ograniczonych warunkach zabudowy. W ten sposób w nowych budynkach rozbudowuje się kondygnacje podziemne m.in. z przeznaczeniem na garaże, czy parkingi. Są to przestrzenie, które powinny być szczególnie chronione ze względu na możliwość wystąpienia pożaru. Jednym z istotnych elementów takiej ochrony jest mechaniczna wentylacja oddymiająca.

 

Podstawy prawne

W Polsce nie istnieją przepisy, które w jednoznaczny sposób regulują kwestie projektowania systemu wentylacji oddymiającej garaży. Warunki techniczne wskazują nam, jakie zadania powinna spełniać taka instalacja (zapewnienie niewystąpienia zadymienia na drogach ewakuacyjnych podczas ewakuacji lub temperatury uniemożliwiającej bezpieczną ewakuację oraz zapewnienie stałego dopływu powietrza kompensacyjnego). Pojawiają się również wymagania dotyczące wielkości stref dymowych, długości drogi ewakuacyjnej, czy też klasy odporności ogniowej urządzeń. Warunki techniczne nie wskazują jednak, jaki system powinniśmy wybrać, czy system wentylacji oddymiającej kanałowej, czy strumieniowej.

 

Wytyczne a powszechnie stosowane rozwiązania

Projektanci często korzystają z zagranicznych przepisów, które stawiają konkretne wytyczne dla danego systemu wentylacji oddymiającej. Większość wytycznych wskazuje nam dwa rozwiązania:zastosowanie wentylacji kanałowej lub wentylacji strumieniowej. Pomimo wskazanych metod obliczeniowych, wyniki obliczeń oraz główne założenia weryfikujemy poprzez wykonanie symulacji CFD, a na etapie odbioru poprzez wykonanie próby dymowej. Dopiero w ten sposób jesteśmy wstanie udowodnić poprawność wyboru zastosowanego systemu wentylacji oddymiającej.

Firma Ventia oferuje pełne wsparcie techniczne kompetentnych specjalistów. Zapewnia kompleksową obsługę na każdym etapie inwestycji, poprzez wykonanie koncepcji systemu strumieniowej wentylacji oddymiającej garaży podziemnych, komputerowych symulacji CFD, doboru urządzeń i automatyki, montażu oraz prób dymowych. Ponadto oferuje niezawodne w działaniu urządzenia najwyższej jakości firmy CASALS, spełniające wszystkie wymagane normy.

 

Wentylacja strumieniowa

Z uwagi na niską wysokość garaży podziemnych obecnie najczęściej stosowanym rozwiązaniem jest wentylacja strumieniowa. Jej główną zaletą jest rezygnacja z kanałów ciągnących się w przestrzeni podstropowej, które obniżają wysokość użytkową oraz ograniczają widoczność. Ponadto wentylację strumieniową cechuje niższy koszt wykonania i eksploatacji.

Rys. 1. Wentylator strumieniowy CASALS,typ JFC

 

Przy tego typu rozwiązaniach stosujemy wentylatory strumieniowe. W swojej ofercie firma CASALS posiada aż trzy różne modele: wentylator strumieniowy w obudowie ośmiokątnej, o obniżonym profilu - typ JF, wentylator strumieniowy, cylindryczny - typ JFC oraz wentylator indukcyjny - typ SYBILO, stosowany w bardzo niskich pomieszczeniach. Dzięki swojej konstrukcji idealnie wpisują się w niskie przestrzenie. Ich zadaniem jest przetłaczanie zadymionego powietrza do punktów wyciągowych. Są to urządzenia, które wykorzystują dodatkowo zjawisko indukcji powietrza. Oznacza to, że całkowita masa powietrza będąca w ruchu wokół wentylatora jest o wiele większa niż ilość powietrza przetłaczana przez wentylator. Ponadto urządzenia wyposażone są w deflektory kierunkujące przepływ powietrza.

Rys. 2. Wentylator kanałowyosiowy CASALS, typ HMF

 

Instalacja wyciągowa zadymionego powietrza realizowana jest najczęściej przez wentylatory osiowe, które możemy montować zarówno w przestrzeni garażu, jak i na dachu. Urządzenia te muszą być wykonane w odpowiedniej klasie odporności ogniowej. Często pełnią one też funkcje wentylacji bytowej przez zastosowanie silników dwubiegowych lub też regulację przetwornicą częstotliwości. Doskonałym produktem firmy CASALS spełniającym wyżej opisaną funkcję jest wentylator osiowy wykonany w krótkiej obudowie – typ HBF, lub w długiej – typ HMF. W ofercie znajdują się też wentylatory w obudowie akustycznej – typ BOX HBF. Wszystkie modele wykonane są z wysokiej jakości materiałów w klasie odporności ogniowej F400 - 400oC/2h.


Rys. 3. Wentylator kanałowyosiowy CASALS, typ BOX HB

 

Realizacja nawiewu powietrza kompensacyjnego realizowana jest w różny sposób. Jeśli istnieje taka możliwość, to wykorzystujemy układ grawitacyjny, np. bramy wjazdowe. Jednak nie zawsze możemy zastosować taki układ. Wówczas w szachtach nawiewnych umieszczamy nawiewne wentylatory osiowe. W ofercie firmy CASALS dostępne są urządzenia w wykonaniu w obudowie krótkiej - typ HC/HCA, długiej – typHM/HMA, a także w prostokątnej obudowie akustycznej – typ BOX HB

 

Podsumowanie

Podsumowując powyższe, najczęstszym rozwiązaniem stosowanym obecnie w budownictwie jest wentylacja strumieniowa garaży. Oferta CASALS oraz pełne wsparcie firmy Ventia umożliwia nie tylko zaprojektowanie, ale również wykonanie kompletnego systemu oddymiania, wyposażonego w urządzenia najwyższej jakości.

 

 Autor: Katarzyna Zaforymska, Kierownik Produktu HAVACO/CASALS, Ventia Sp. z o.o. 
Źródło artykułu: Rynek Instalacyjny