Należy dokonać odpowiedniego wyboru przyrządu pomiarowego. Testo ma wszystko w ofercie.

Profesjonaliści wybierają pomiar cyfrowy.

"Jedynie elektroniczna oprawa zaworu umożliwia precyzyjne ustawienie planowanych wartości, ocenę i wreszcie optymalizację wykorzystania czynnika chłodniczego. Jeśli chcemy szybko i prawidłowo przeprowadzić kontrolę instalacji chłodniczej lub klimatyzacyjnej przy jednoczesnej redukcji emisji CO2, zastosowanie elektronicznych opraw zaworowych staje się rzeczywistą koniecznością."

Uzrądzenia
Pecyzja
Zestawy pomiarowe
Plakat promocyjny