Minął już rok, od kiedy producenci urządzeń HVAC - Belimo, Dora-Metal, Ebmpapst, Ekozefir, Heatex, Produal oraz Sulitech działają na rzecz nauki. W ramach akcji uczelnie techniczne otrzymały centralę wentylacyjną Ekozefir w celach badawczo-naukowych. Uczelnie, które wzięły udział w przedsięwzięciu to: Politechnika Łódzka, Politechnika Poznańska, Politechnika Krakowska, Akademia Górniczo-Hutnicza. Pomysł okazał się na tyle ciekawy, że kolejne uczelnie, tj. Politechnika Białostocka oraz Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie podjęły rozmowy na temat przyłączenia się do akcji.

Producenci HVAC dla studentów - podsumowanie działalności.


Co uczelnie zyskały dzięki tej inicjatywie?

Udostępnienie central Ekozefir stworzyło możliwości badania i porównywania działania instalacji HVAC w różnych warunkach. Ponadto studenci mogą liczyć na dodatkowe wsparcie merytoryczne w postacji wykładów tematycznych oraz praktyk zawodowych.

Liczymy na więcej już w nadchodzącym czasie.