Niejednokrotnie użytkownikom ogrzewania centralnego zdarzyło się mieć z nim problem. Poniżej przedstawione są najczęstsze problemy z centralnym ogrzewaniem oraz proste sposoby ich rozwiązania.

1)Nie ma centralnego ogrzewania.


- Sprawdź czy programator jest w pozycji 'on' – być może został przez przypadek wyłączony.
- Sprawdź czy termostaty są ustawione na odpowiednim poziomie.
- Sprawdź czy do programatora dochodzi elektryczność – być może jest problem z połączeniem.
- Jeśli urządzenie jest wyposażone w zawór mechaniczny (kontrolujący przepływ wody z grzejnika) przekręć dźwignie, żeby go otworzyć. Jeśli jest opór, zawór nie otwiera się prawidłowo. Należy wtedy wezwać specjalistę.
-Jeśli pompa nie działa, spróbuj włączyć ją ręcznie. Wyłącz system centralnego ogrzewania i poczekaj aż pompa ostygnie. Odkręć śrubę na środku pompy i włącz wirnik. Jeśli to nie pomoże, delikatnie popukaj młotkiem w obudowę pompy, lub usuń pompę i opłucz ją czystą wodą (nie należy jej zanurzać w wodzie). Jeśli żaden z tych sposobów nie zadziała, wymień pompę.
- Jeśli ciśnienie wody w całym domu spadło (można to sprawdzić odkręcając wodę w kranach) zadzwoń do Twojego dostawcy wody.
 
2) Jeśli centralne ogrzewanie działa ale nie ma ciepłej wody


- Upewnij się, że termostat na cylindrze ciepłej wody jest ustawiony na temperaturę 60 stopni.
- Sprawdź czy zawór mechaniczny jest otwarty
- Odpowietrz zawór za cylindrem (jeśli tam jest)


źródło: http://www.readersdigest.co.uk/