PPH COOL wprowadza bezprzewodowy monitoring chillerów 


Dyrektywa Ekoprojekt 2009/125/EC, która od 1 stycznia 2021 roku kolejny raz zaostrzy wymagania dla agregatów wody lodowej do celów procesowych, wymusza na producentach urządzeń wprowadzanie rozwiązań pozwalających sprostać tym przepisom i wymaganiom. Podczas tegorocznych Targów FWSK 2020, organizowanych w Warszawie, PPH COOL przedstawił agregat wody lodowej z typoszeregu AQUACOOL GREEN VCGi z ekologicznym czynnikiem chłodniczym R290 (propanem), wprowadzony do produkcji w 2019 roku, który właśnie spełnia przyszłe wymagania.

prezentacja agregatu cool

Zaprezentowany agregat wzbudzał duże zainteresowanie wśród odwiedzających Targi i spotkał się z bardzo pozytywnymi opiniami. Uwagę zwracały nie tylko nowe rozwiązania techniczne oraz duże możliwości konfiguracji w zależności od potrzeb klienta końcowego, ale także nowe kolory jednostek.

Jedną z nowości firmy COOL, dostępnych w tej linii agregatów, są sprężarki tłokowe półhermetyczne, w tym jedna z napędem inwerterowym. Dzięki temu rozwiązaniu agregat może kontrolować wydajność chłodniczą w zakresie nawet od 20 do 100%. Wentylatory skraplacza typu EC i moduł hydrauliczny w funkcji sprzęgła hydraulicznego wraz z dwiema pompami: obiegu agregatu i obiegu zewnętrznego uzupełniają nowy standard urządzenia.

Szczególne zainteresowanie wzbudzał bezprzewodowy monitoring chillerów – całkowita nowość w ofercie PPH COOL. Stosowany w agregatach COOL pod nazwą NET PAKIET bazuje na sterowniku MCX produkcji Danfoss. Umożliwia on w bardzo prosty sposób, z użyciem przeglądarki internetowej w komputerze lub na urządzeniach mobilnych, podgląd parametrów pracy urządzenia.

NET PAKIET umożliwia dwa poziomy dostępu:

  • z pozycji użytkownika – dostęp do podstawowych parametrów pokazanych na rysunku poniżej;
  • z pozycji administratora – pełny dostęp dla serwisu PPH COOL.

net pakiet

Dostęp do parametrów pracy chillera z pozycji użytkownika pozwala klientowi końcowemu/operatorowi mieć stały podgląd stanu pracy urządzenia, możliwość podejrzenia ewentualnych alarmów (istnieje również możliwość otrzymywania powiadomień o alarmie przez SMS lub mailem).

Z pozycji administratora serwis PPH COOL może szybko zdiagnozować urządzenie (również przesłać informację o ewentualnym alarmie przez SMS lub mailem), a w porozumieniu z klientem końcowym/operatorem wykonać działania serwisowe.

NET PAKIET stanowi seryjne wyposażenie wszystkich naszych agregatów AQUACOOL i AQUACOOL GREEN wyposażonych w sterowniki MCX produkcji Danfoss w standardowej cenie urządzenia. Na jego wyposażenie składa się:

  • ƒrouter z anteną zewnętrzną;
  • ƒƒkarta SIM;
  • umowa z operatorem sieci komórkowej na transmisję danych z limitem 5 GB na okres 24 miesięcy na koszt PPH COOL (czyli na okres standardowej gwarancji).

Więcej informacji zainteresowani mogą uzyskać w regionalnych biurach sprzedaży, których lista znajduje się na stronie www.cool.pl

Autor: Marcin PAŁKA – Product Manager, PPH COOL