SEMINARIA EKSPERCKIE to już nieodłączny element Międzynarodowych Targów Techniki Wentylacyjnej, Klimatyzacyjnej i Chłodniczej FORUM WENTYLACJA–SALON KLIMATYZACJA 2018. Podczas 2 dni targowych (w godz. 09.45 – 17.00) zaproszeni przez Stowarzyszenie Polska Wentylacja eksperci wygłoszą i zaprezentują ponad 80 prezentacji i wykładów.

Ponad 80 wykładów i prezentacji 27 - 28 lutego w Warszawie podczas Forum Wentylacja-Salon Klimatyzacja 2018

Tematy wykładów zgrupowane są w 9 blokach: 

PRAWO/WYTYCZNE:

 • zmiany w rozporządzeniu o warunkach technicznych,
 • nowe obowiązki znakowania wyrobów wentylacyjnych znakiem B,
 • wytyczne projektowania, odbioru i eksploatacji systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych dla podmiotów prowadzących działalność leczniczą.

 

KOMFORT:

 • efektywność energetyczna a komfort użytkowników,
 • nowe trendy w branży klimatyzacyjno-wentylacyjnej,
 • commissioning - gwarancja komfortu użytkowników i korzyści dla uczestników procesu inwestycyjnego,
 • korzyści płynące z równoważenia instalacji,
 • wymagania stawiane systemowi wentylacji w schematach ocen środowiskowych budynków,
 • kluczowe parametry kształtujące komfort cieplny w pomieszczeniu - studium przypadku dla różnych systemów rozdziału powietrza w pomieszczeniu biurowym,
 • dobór filtrów sklasyfikowanych wg PN-EN ISO 16890 w systemach wentylacji ogólnej z uwzględnieniem ich efektywności energetycznej.

 

WENTYLACJA POŻAROWA:

 • zmiany w rozporządzeniu o warunkach technicznych w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
 • wentylacja pożarowa garaży w świetle zmian warunków technicznych,
 • wpływ krzywej rozwoju pożaru na wyniki symulacji CFD,
 • analiza warunków ewakuacji w garażu podziemnym,
 • strategie ochrony przeciwpożarowej budynków,
 • niekonwencjonalne metody oddymiania obiektów - przykłady rozwiązania problemów projektowych,
 • indywidualne systemy oddymiania wielokondygnacyjnych lokali handlowo - usługowych przyległych do pasażu galerii handlowych,
 • zasilanie, sterowanie i integracja instalacji wentylacji pożarowej,
 • praktyczne informacje dla projektanta i rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

 

WENTYLACJA PROFESJONALNYCH KUCHNI:

 • technologia działania kuchni profesjonalnej,
 • higieniczne aspekty rozwiązań funkcjonalnych kuchni,
 • wymogi formalne i praktyka uzgadniania przez Państwową Inspekcję Sanitarną dokumentacji projektowej,
 • wytyczne projektowania kuchni zgodne z normą PN-EN 16282-1 do 8,
 • wymiarowanie okapów kuchennych, bilans powietrza dla kuchni, Przykład projektu wentylacji kuchni według różnych norm: PN/EN - VDI – DW.

 

ENERGIA:

 • odzysk ciepła w klimatyzacji,
 • nowe techniki, praktyczne zastosowania,
 • zużycie energii związane z utrzymaniem poziomu wilgotności w pomieszczeniach biurowych i serwerowniach,
 • zużycie energii w budynkach biurowych,
 • nowe wymogi dyrektywy Ecodesign dla agregatów chłodniczych,
 • chłodzenie budynków w aspekcie aktualnych przepisów i dyrektyw UE - Konsekwencje techniczne, nowe rozwiązania,
 • efektywność energetyczna powietrznych wielorurowych gruntowych wymienników ciepła, a ich charakterystyki przepływowe.

 

WENTYLACJA NATURALNA I TECHNIKA KOMINOWA - przygotowane we współpracy z Krajową Izbą Kominiarzy i Korporacją Kominiarzy Polskich:

 • wentylacja, kominy, smog,
 • wentylacja - błędy projektowe, wykonawcze, eksploatacyjne w budownictwie mieszkaniowym wielo- i jednorodzinnym,
 • naturalny nośnik energii – Drewno,
 • rozprowadzenie spalin z kotłów węglowych 5 klasy,
 • komunikacja dachowa w świetle obowiązujących przepisów,
 • adaptacja istniejących przewodów kominowych do nowoczesnych systemów ogrzewania,
 • trendy w systemach kominowych w odniesieniu do wymagań antysmogowych.

 

INSTALACJE W OBIEKTACH SŁUŻBY ZDROWIA:

 • wpływ instalacji HVAC na zakażenia szpitalne przenoszone drogą powietrzną. Techniczne aspekty ograniczenia ryzyka występowania zakażeń szpitalnych,
 • umowa o wynik jako podstawa zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonalności sali operacyjnej. Propozycje przykładowych zapisów w Umowie pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą,
 • zawartość projektu instalacji klimatyzacji zgodnie z „Wytycznymi projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji systemów wentylacji i klimatyzacji dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą.” Przykładowe zapisy,
 • praktyczne aspekty eksploatacji instalacji HVAC w szpitalach. Wpływ kompletności procedur odbiorowych na prawidłową i ekonomiczną pracę instalacji klimatyzacji,
 • panel dyskusyjny: „Wytyczne projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji systemów wentylacji i klimatyzacji dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą” w pytaniach i odpowiedziach,
 • wytyczne projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji systemów wentylacji i klimatyzacji dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą”. Podstawowe założenia oraz wytyczne projektowe dla obiektów służby zdrowia.

 

WARSZTAT PROJEKTANTA: 

 • CAD – jak wybrać odpowiednie środowisko?
 • zarys wymagań odnośnie modelu BIM instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnych do zarządzania obiektem,
 • projektowanie CAD & BIM instalacji HVAC przy użyciu oprogramowania,
 • prezentacja techniczna projektów nominowanych do Nagrody Branżowej PASCAL 2018. Projektanci z renomowanych biur projektowych przedstawiają koncepcje projektów i omawiają zastosowane rozwiązania: OVE ARUP&PARTNERS, EQOS Energie Polska i ZIO-MAX, PROCHEM, TERMO STUDIO, POL-CON CONSULTING, BURO HAPPOLD POLSKA, MK INŻYNIERIA, ZISTECHNIKA, WSP POLSKA, PIO-SAN, SINAP, PERFECTA.

 

WARSZTATY CHŁODNICZE - przygotowane we współpracy z Fundacją Ochrony Klimatu PROZON:

 • centralny rejestr operatorów - zmiany po modernizacji,
 • regeneracja czy recykling,
 • nowelizacja ustawy - obowiązki w świetle nowych przepisów,
 • REAL Alternatives for life- „Opteon™ – kierunek rozwoju czynników chłodniczych”,
 • automatyka w chłodnictwie komercyjnym.

 

Zobacz godzinowy program SEMINARIÓW


_______________________________________

 

Zarejestruj do 25 lutego swój udział na targach – kup tańszy bilet on-line i wejdź na targi bez kolejki


KUPUJĄC BILET ONLINE oszczędzasz!

Wszystkich odwiedzających zachęcamy do zakupu biletu wstępu online. Rejestrując swój udział i kupując bilet wstępu przez Internet oszczędzasz czas i pieniądze. 

Bilet online 20,- zł - rejestracja online

Bilet na targach - 30 zł

Bilet bez rejestracji na targach - 50 zł

 

Lista wystawców (zgłoszenia na dzień 12.02.2018r.)

 

Dowiedz się więcejWięcej informacji udziela:
Stowarzyszenie Polska Wentylacja
tel. 22 542 43 15 wew. 12
forum@forumwentylacja.pl
www.forumwentylacja.pl