Już ponad 50 tys. inwestycji zrealizowano dzięki dotacjom do systemów solarnych. Program dopłat do kolektorów jest organizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który ma jeszcze do rozdysponowania ponad 120 milionów złotych. Pieniądze wypłacane będą do końca 2015 roku.

Ponad 50 tys. inwestycji dzięki dotacjom solarnym!
Program NFOŚiGW nie zwalnia. Przez ostatnie pół roku kolejnych 12 tys. inwestorów skorzystało z dopłat do kolektorów, dzięki czemu liczba wszystkich instalacji solarnych programu przekroczyła już pond 50 tysięcy. Przypomnijmy, że inwestorzy indywidualni mogą ubiegać się o dofinansowanie do zakupu systemów solarnych w wysokości średnio 6,7 tys. zł, a wspólnoty mieszkaniowe nawet do 46,2 tys.!

Pierwsze dotacje solarne zostały udzielone w sierpniu 2010 r. Pierwotnie fundusz przeznaczył na dotacje 300 mln zł, jednak duże zainteresowanie programem sprawiło, że kwotę zwiększono o kolejne 150 mln. Na chwilę obecną rozdysponowano już prawie 330 mln zł, co stanowi prawie 75% całej kwoty.

Pozyskaj energię ze Słońca


Energia słoneczna jest coraz częściej wykorzystywana w codziennym życiu, głównie do podgrzewania wody. W Europie najwięcej korzystają z niej Hiszpania i Włochy, ale również Niemcy, które mają podobny stopień nasłonecznienia jak Polska.

//www.nfosigw.gov.pl/|Źródło http
Już 1,5 m2 powierzchni kolektorów słonecznych na jedną osobę pozwala zredukować koszty podgrzewania ciepłej wody w skali roku o ponad 60%. W miesiącach letnich system wysokowydajnych solarów może podgrzać nawet 100% ciepłej wody zużywanejw gospodarstwie domowym. W kontekście wciąż drożejących cen energii, jest to bardzo korzystne rozwiązanie - mówi Łukasz Grzywacz, Product Manager systemów solarnych marki BRAAS.

Kredyty z dotacją NFOŚiGW będą udzielane do roku 2014, natomiast wypłata dotacji potrwa do końca 2015 r. Więcej szczegółów dotyczących składania wniosków znajdziemy na stronie:

http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/doplaty-do-kredytow/doplaty-do-kredytow-na-kolektory-sloneczne/informacje-o-programie/