Na stronie głównej SNB można znaleźć pierwszą polską aplikację, która zawiera tekst Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Polecamy stronę Stowarzyszenia Nowoczesne Budownictwo www.warunkitechniczne.pl
Aplikacja jest zaktualizowana zaraz po zmianie przepisów. Tekst jednolity został opracowany przez SNB w oparciu o zasady techniki legislacyjnej dotyczące redagowania tekstów prawnych.

Zapraszamy do zapoznania się ze stroną główną Stowarzyszenia Nowoczesne Budownictwo
SNB

Ponadto zapraszamy do zapoznania się ze stroną www.warunkitechniczne.pl

www.warunkitechniczne.pl