8 lipca 2014 roku nastąpiło formalne połączenie spółki CENTRUM KLIMA S.A ze spółką LINDAB spółka z o.o.

Połączenie Centrum Klima S.A. ze spółką Lindab Sp. z o.o.
centrum klima, lindap

Zgodnie z przyjętym planem połączenia, połączenie zostało dokonane poprzez przeniesienie na LINDAB spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wieruchowie (Spółka Przejmująca) całości majątku spółki CENTRUM KLIMA spółka akcyjna z siedzibą w Wieruchowie (Spółka Przejmowana) w zamian za nowotworzone udziały, które LINDAB wydał akcjonariuszowi CENTRUM KLIMA, tj. w trybie art. 492 §1 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych.

Lindab Sp. z o.o. jest przedstawicielstwem międzynarodowej Grupy Lindab w Polsce. Na rynku polskim obecna od 1992 roku wytwarza, sprzedaje i dystrybuuje produkty i systemy ze stali prowadząc swą działalność w trzech obszarach: wentylacji, profili budowlanych oraz prefabrykowanych konstrukcji stalowych.
Lindab oferuje rozwiązania systemowe dla wentylacji oraz klimatu wewnętrznego, szeroką gamę produktów i gotowych rozwiązań systemowych ze stali dla budownictwa oraz gotowe prefabrykowane elementy konstrukcji stalowych przeznaczonych dla budownictwa szkieletowego.

Nazwa Centrum Klima z dopisanym określeniem „brand of Lindab Group” (marka w Grupie Lindab) będzie funkcjonowała jako nazwa brandu (marki) w Grupie Lindab i będzie używana w celach marketingowych i komunikacyjnych w zakresie promowania określonych grup produktowych będących w ofercie firmy.

Strona www.centrumklima.pl będzie nadal używana jako serwis prezentujący wszelkie informacje dotyczące produktów wentylacyjnych będących w ofercie firmy Lindab Sp. z o.o.
Część serwisu www.lindab.pl dotycząca Wentylacji będzie przekierowana na odpowiednie podstrony na stronie www.centrumklima.pl.

Połączenie spółek Lindab i Centrum Klima na rynku polskim gwarantuje Państwu, naszym Klientom jeszcze większe możliwości współpracy poprzez ciągłe wzbogacanie i rozwój naszej oferty produktowej.