Właśnie dobiegły końca VI Warsztaty zorganizowane przez Kujawsko – Pomorskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji w Bydgoszczy. Spotkanie odbyło się w Hotelu Rubbens&Monet w Łysomicach k. Torunia. Można było w nim uczestniczyć w dniach 20-21 października br.

Podsumowanie VI Warsztatów Amoniakalnych – Aspekty techniczno-organizacyjne prowadzenia amoniakalnych instalacji chłodniczych

Podczas warsztatów poruszano wiele różnorodnych zagadnień związanych z instalacją chłodniczą. Tradycyjnie warsztaty oparte były o 3 bloki tematyczne. Ich celem było poszerzenie wiedzy oraz doskonalenie umiejętności w przestrzeganiu standardów bezpieczeństwa w chłodnictwie amoniakalnym, przestrzeganie wymogów, procedur obowiązujących podczas eksploatacji urządzeń mających wpływ na niezawodność, koszty, wydłużenie pracy amoniakalnych instalacji chłodniczych.


Bloki tematyczne:

I blok tematyczny – zagadnienia eksploatacyjne, np.: 
•„Efektywne odolejanie i odpowietrzanie instalacji amoniakalnej warunkiem prawidłowej eksploatacji maszynowni chłodniczej”,
• „Zakłócenia w pracy sprężarek chłodniczych jednostopniowych z ekonomizerem, utrata i przegrzanie oleju, nagły przyrost temperatury tłoczenia sprężarek. Łączenie pracy sprężarek obiegu jednostopniowego z ekonomizerem ze sprężarkami obiegu dwustopniowego”,
•„Zasilanie parowników –LVS bez tajemnic”,
 
II blok tematyczny – korzyści wynikające z wykorzystywania nowoczesnych rozwiązań techniczno-organizacyjnych, np.:
•„Łańcuch technologiczny, a aspekty techniczno-organizacyjne”,
•„Efektywność energetyczna w chłodnictwie przemysłowym –różne uwarunkowania”,
•„Innowacyjne uzdatnianie i kondycjonowanie wody –oszczędności i bezpieczeństwo dla układów chłodzenia”,
•„Optymalizacja stacji skraplania pod kątem zużycia energii elektrycznej na przykładzie instalacji w browarze”.

III blok tematyczny –przestrzeganie standardów bezpieczeństwa, np.:
•„Wymagania w zakresie technologii spawania oraz personelu wykonującego połączenia nierozłączne metali przy wytwarzaniu, modernizacjach i naprawach instalacji amoniakalnych” -UDT,
•„Bezpieczeństwo eksploatacji instalacji chłodniczych w myśl aktualnych przepisów –nowe rozporządzenie”. 


Uczestnicy pierwszego dnia mieli okazję wysłuchać takich wykładów, jak:

 1. Łańcuch chłodniczy, a aspekty techniczno-organizacyjne – Pan Włodzimierz Nekanda Trepka –Biegły sądowy w obszarze chłodnictwa z wieloletnią praktyką w chłodnictwie, klimatyzacji, wentylacji
 2. Wymagania w zakresie technologii spawania oraz personelu wykonującego połączenia nierozłączne metali przy wytwarzaniu, modernizacjach i naprawach amoniakalnych instalacji chłodniczych – Pan Leszek Lewandowski – Ekspert Urządzeń Ciśnieniowych  Dział Urządzeń Ciśnieniowych UDT w Bydgoszczy
 3. Prawidłowy dobór materiałów do budowy urządzeń i komponentów chłodniczych i ich wpływ na prawidłową eksploatację i bezpieczeństwo instalacji chłodniczych – Pan Rafał Matera –Dyrektor Operacyjny z firmy MONTOSTAL 
 4. Zawory automatyczne w układach wody lodowej  - Pan Grzegorz Bednarczyk –Inżynier w dziale serwisu chłodnictwa przemysłowego firmy Johnson Controls International
 5. Innowacyjne uzdatnianie i kondycjonowanie wody–oszczędności i bezpieczeństwo dla układów chłodzenia –Pani Marta Marjanowska i Pan Jan Marjanowski –Specjaliści z Przedsiębiorstwa MARCOR Jan Marjanowski
 6. Wyciśnij na Maksa - Pan Robert Marek, Pan Maciej Piątkowski - Specjaliści z firmy GEA Refrigeration Poland
 7. Zdarzenia eksploatacyjne i ich wpływ na bezpieczeństwo i efektywność instalacji chłodniczych –Pan Albert Depta –Dyrektor Handlowy w firmie COLDEX Przemysłowe Instalacje Chłodnicze
 8. Efektywność energetyczna w chłodnictwie przemysłowym –Pan Robert Duszka, Pan Dariusz Adamczak –Specjaliści z firmy NMG

 

 

W drugim dniu uczestnicy brali udział w takich wykładach, jak:

 1. Innowacyjne technologie i komponenty dla chłodnictwa amoniakalnego w ofercie LNS  – Pan Maciej Galiński –Kierownik ds. Sprzedaży Chłodnictwo Przemysłowe z firmy LNS
 2. Optymalizacja stacji skraplania pod kątem zużycia energii elektrycznej na przykładzie instalacji w browarze –Pan Patryk Gawron – Specjalista ds. mediów w browarze w Warce –Grupa ŻYWIEC S.A.
 3. Zakłócenia w pracy sprężarek chłodniczych jednostopniowych z ekonomizerem, utrata i przegrzanie oleju, nagły przyrost temperatury tłoczenia sprężarek. Łączenie pracy sprężarek obiegu jednostopniowego z ekonomizerem ze sprężarkami obiegu dwustopniowego - Pan Edmund Syrocki – Mistrz maszynowni chłodniczej w firmie Pinguin Foods Polska
 4. Efektywne odolejanie i odpowietrzanie instalacji amoniakalnej warunkiem prawidłowej eksploatacji maszynowni chłodniczej – Pan Wiesław Neumann –Lider maszynowni chłodniczej w firmie RSP NOWOŚĆ
 5. Zasilanie parowników w instalacjach NH3 –Piotr Kamecki –firma Pinguin Foods Polska

Niestety nie doszło do wykładu Nowości w ofercie Danfoss dla chłodnictwa przemysłowego z Targów Chilventa 2016 i nie tylko Pana Mikołaja Klenkiewicza, koordynatora ds. Chłodnictwa Przemysłowego w firmie Danfoss Poland.

 

Tegoroczne wykłady zostały stworzone i zaproponowane z myślą o uczestnikach. Były one dosyć kontrowersyjne i prowadziły do burzliwych, ale bardzo kreatywnych dyskusji. Część z nich stanie się na pewno inspiracją na kolejną edycję warsztatów. Jak zauważyć można na dołączonej galerii sala hotelu wypełniona była po brzegi, ponieważ w tym roku w warsztatach wzięło udział 130 uczestników. Świadczyć to może jedynie o rosnącej popularności organizowanego spotkania. W związku z tym również organizator zadbał o drugi rzutnik, który pomógł analizie wybranych materiałów.

Jednocześnie chcielibyśmy zaznaczyć, że wydarzeniu patronowali: Prezes Urzędu Dozoru Technicznego, Krajowe Forum Chłodnictwa Związek Pracodawców w Warszawie oraz przy udziale Uniwersytetu Technologiczn-Przyrodniczego w Bydgoszczy. Oczywiście Redakcja wentylacja.com.pl także uczestniczyła w Warsztatach, choć chyba nie aż tak aktywnie jak uczestnicy, którzy aktywnie dyskutowali w debacie.

 

Zapoznaj się z aktualnym harmonogramem szkoleń

 

 

Zapraszamy na kolejną edycję już za rok!


Galeria z VI Warsztatów