110
68
111
107
109
74

Podsumowanie I Forum Chłodnictwa

Podsumowanie I Forum Chłodnictwa na targach Polagra Food 2004 w Poznaniu.

Zgodnie z naszymi przewidywaniami, tegoroczne targi Polagra Food w Poznaniu pobiły rekordy ostatnich lat. 24.000 m2 powierzchni wystawienniczej, niemalże 1.000 wystawców z 31 krajów, 40.000 profesjonalnych zwiedzających... To musi być przejaw nadejścia lepszych czasów, także w chłodnictwie i klimatyzacji. Byliśmy współorganizatorem "I Forum Chłodnictwa na targach Polagra Food 2004", inaugurującego tę największą w Europie Środkowo-Wschodniej imprezę wystawienniczą sektora chłodnictwa i klimatyzacji, odbywającą się w cyklu dwuletnim.
Propozycja organizacji wystawy chłodniczej co dwa lata, w latach parzystych, okazała się przysłowiowym "strzałem w 10-tkę" – i to zarówno w opinii zwiedzających, jak i prawie wszystkich wystawców. W tegorocznej edycji targów, w grupie ekspozycyjnej "urządzenia chłodnicze" swój udział zarejestrowało aż 68 firm. Główna wystawa chłodnicza zlokalizowana była w pawilonie 7, przed którym powiewała flaga Krajowego Forum Chłodnictwa. Tu – na powierzchni ponad 2.000 m2 – zwiedzający zapoznali się z ofertą 51 przedsiębiorstw, w tym 23 firm zrzeszonych w KFCH. Ekspozycje członków Związku zajęły ponad połowę powierzchni. Łatwo je było rozpoznać, gdyż każdą z nich wyróżniono eleganckim emblematem KFCh. Cieszymy się, że coraz to nowe prężnie dynamicznie rozwijające się polskie firmy dostrzegają korzyści zaprezentowania swej oferty na targach.
Niektóre ekspozycje firm chłodniczych znalazły się także w pawilonie obok – nr 8 oraz nieliczne – w pawilonie nr 6. Na prośbę Międzynarodowych Targów Poznańskich (MTP), w "ósemce" członkowie KFCh zorganizowali "zaplecze chłodnicze supermarketu" (60 m2). I faktycznie, ta wystawa mogłaby być zapleczem dużego sklepu, bowiem dzieliła ją zaledwie cienka ścianka od "ściśniętego" na powierzchni ok. 100 m2 prawdziwego supermarketu, w którym można było robić normalne zakupy. Naprzeciw, Targi zorganizowały jeszcze wystawę "idealny sklep" (150 m2). Składały się na nią innowacyjne eksponaty pochodzące m.in. z oferty członków Forum – także tych, którzy w bieżącym roku jeszcze nie zdecydowali się wynająć stoiska w głównym pawilonie chłodniczym.
Osoby, które przedarły się przez gąszcz ekspozycji firmowych do końca hali nr 7, odwiedziły stoisko Krajowego Forum Chłodnictwa. Forum służyło radą i prowadziło konsultacje dot. m.in. nowych przepisów prawnych dotyczących naszej branży. Tu była ponowna okazja do zapoznania się z korzyściami wynikającymi z członkostwa w Związku oraz z bardzo ważnym dla nas dokumentem – "Branżowym kodeksem etycznym przedsiębiorstw sektora chłodniczego", ściśle respektowanym przez wszystkie firmy należące do Forum. Na stoisku KFCh dostępne były bezpłatne egzemplarze trzech czołowych miesięczników branżowych: "Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna", "Chłodnictwo" oraz "Chłodnictwo & Klimatyzacja". Jeśli ktoś miał szczęście, mógł również spotkać zabieganych redaktorów naczelnych tych mediów, jak również redaktor naczelną najbardziej prężnego branżowego portalu internetowego www.wentylacja.com.pl.
Forum przedstawiało także najnowszą fachową literaturę z dziedziny chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła oraz liczne broszurki informacyjne o programach pomocowych Unii Europejskiej. Cieszyły się one sporym zainteresowaniem. Te ulotki z cyklu "Poradnik dla przedsiębiorców" zostały przekazane przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy. Biuro Forum dysponuje jeszcze niektórymi z tych broszurek. Osoby zainteresowane ich otrzymaniem (bezpłatnie) prosimy o przesłanie "zamówienia" na adres e-mailowy biuro@forum-chlodnictwa.org.pl, z adnotacją "Polagra - broszurki".
Naprzeciwko stoiska KFCh w paw. 7 wydzielono prawie stumetrową salę konferencyjną do spotkań biznesowych. Tu odbywały się m.in. spotkania poleconych przez nas firm z Ministrem Rolnictwa Czarnogóry, poświęcone kwestii tuneli chłodniczych. Tu znajdowali krótki odpoczynek ci, których zmęczyły oferty targowe. Fundacja PROZON udekorowała tę salę ekspozycją zabawnych rysunków i obrazków o tematyce związanej z ochroną warstwy ozonowej, które wykonały dzieci ze szkół podstawowych. To "wyselekcjonowane owoce" wielu konkursów zorganizowanych przez PROZON w ramach ogólnopolskiej kampanii podnoszenia świadomości ekologicznej.
Na antresoli pawilonu 7, na powierzchni ok. 500 m2 utworzono salę konferencyjną KFCh oraz salę bankietową. Pierwszego dnia targów, odbyły się tu seminaria naukowo-techniczne, przedstawiające aktualne uwarunkowania prawne w zakresie stosowania syntetycznych i naturalnych czynników chłodniczych w Polsce i w państwach UE. Podczas konferencji omówiono m.in. postanowienia wybranych norm dotyczących bezpieczeństwa i kompetencji personelu, przepisy prawne związane z wykorzystaniem freonów oraz legislację techniczną dot. urządzeń ciśnieniowych, w tym w szczególności dyrektywy PED. Przedstawiono także informacje o modułowym systemie szkoleń i certyfikacji Krajowego Forum Chłodnictwa, zasady funkcjonowania krajowej sieci odzysku i regeneracji czynników chłodniczych koordynowanej przez PROZON oraz przygotowywany przez Komisję Europejską akt prawny mający na celu zapobieganie i ograniczenie emisji tzw. gazów fluorowanych, do których należą także czynniki chłodnicze z grupy HFC, czyli m.in. R134a, R404A, R407A, R410A, R417A, R419A. Szczegółowy program dostępny jest jeszcze w serwisie internetowym KFCh, pod adresem www.forum-chlodnictwa.org.pl.
Pod koniec pierwszego dnia Polagry, Krajowe Forum Chłodnictwa zaprosiło na bankiet i spotkanie środowiskowe wszystkich wystawców branży chłodniczej, wraz z ich gośćmi. Imprezę rozpoczęto o godz. 17:00 od wręczenia nagród po rozstrzygnięciu "I krajowego konkursu prac dyplomowych z dziedziny chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła" oraz konkursu na najciekawszą aranżację stoiska. W konkursie targowym, najwięcej punktów jury przyznało ekspozycjom Danfossa i Elektroniki (po 27 pkt. na 30 możliwych do uzyskania). Obie firmy otrzymały pamiątkowe dyplomy.
Konkurs prac dyplomowych zorganizowany został przez Krajowe Forum Chłodnictwa, miesięcznik "Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna" oraz Fundację PROZON. Pula nagród pieniężnych wynosiła 11.000 zł, z czego 5.000 zł alokowano dla zwycięzcy, a dwie nagrody po 3.000 zł planowane były za zdobycie dwóch drugich miejsc. Dodatkowymi nagrodami będzie możliwość odbycia praktyk zawodowych u wybranych członków Krajowego Forum Chłodnictwa oraz prezentacja prac w mediach, które objęły tę imprezę patronatem. Ponadto, wszyscy uczestnicy konkursu (nie tylko laureaci) otrzymają także roczne prenumeraty trzech wspomnianych wcześniej wiodących miesięczników branżowych.
W tegorocznej edycji, do konkursu zgłoszono 10 prac z różnych polskich uczelni. Pięć z tych prac komisja konkursowa uznała za wybitne lub bardzo dobre. Jury przyznało więc jedną nagrodę główną oraz równorzędne dwie nagrody II stopnia w dziedzinie techniki chłodniczej i dwie nagrody II stopnia w dziedzinie klimatyzacji i pomp ciepła.
Zwycięzcą konkursu został Pan inż. Dariusz Weber z Akademii Morskiej w Gdyni. Jego praca zatytułowana "Projekt systemu chłodzenia chłodni prowiantowej dla wybranego statku morskiego o nieograniczonym rejonie pływania, obsługiwanego przez zautomatyzowane sprężarkowe urządzenie chłodnicze" uzyskała aż 97 pkt. na 100 pkt. możliwych do zdobycia. >>> więcej.
Oto nazwiska pozostałej czwórki laureatów konkursu i tytuły ich prac dyplomowych:

Nagrody II stopnia w dziedzinie klimatyzacji i pomp ciepła:

mgr inż. Sławomir Gawlik (Politechnika Gdańska): "Projekt koncepcyjny optymalnej konstrukcji parownika powietrznego dla sprężarkowej pompy ciepła, przeznaczonej do ogrzewania wolnostojącego budynku mieszkalnego" (96 pkt.);
inż. Krzysztof Kaiser (Akademia Morska w Gdyni): "Ocena wpływu skuteczności działania systemów klimatyzacji i wentylacji na jakość powietrza w obiektach służby zdrowia na przykładzie Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie" (93 pkt.).

Nagrody II stopnia w dziedzinie techniki chłodniczej:

mgr inż. Agnieszka Piotrowska (Politechnika Wrocławska): "Analiza porównawcza ciekłego azotu i podtlenku azotu jako czynników roboczych aparatów kriochirurgicznych" (93 pkt.);
mgr inż. Aleksander Szydło (Politechnika Śląska): "Modelowanie i eksperymentalne badania ziębiarki absorpcyjnej małej mocy" (92 pkt.).
Po wręczeniu nagród laureatom obu konkursów, wszystkich zebranych zaproszono na bankiet KFCh, będący swoistym spotkaniem branżowym. Podczas już nieoficjalnych rozmów i refleksji nad przebiegiem pierwszego dnia targów, doskonałe tło muzyczne w trakcie dwugodzinnego przyjęcia zapewniła grupa Retro Jazz Quartet. Tak zakończył się pierwszy dzień "I Forum Chłodnictwa".
Drugi i trzeci dzień targów były bardzo pracowite dla wystawców, ale – jak już dziś okazuje się – był to czas niezwykle owocnie spędzony. Ze statystyk MTP wynika, że właśnie w środę i czwartek Polagrę odwiedziło najwięcej "profesjonalistów", tj. zwiedzających stanowiących potencjalnych klientów. Potwierdzają to wszyscy pytani przez nas wystawcy, zadowoleni z nawiązania nowych kontaktów biznesowych.
Uzupełnieniem zwyczajowych ekspozycji targowych były specjalne prezentacje nowości technologicznych. Odbywały się one non-stop drugiego i trzeciego dnia na dużej sali konferencyjnej Forum, zlokalizowanej na antresoli głównego pawilonu chłodniczego. Swe prezentacje przeprowadzili kolejno: York, FACH, Elektronika, Güntner, Emerson/Copeland i DK Kaltlagenbau (Niemcy) oraz Avicold, Area Traders, Iglotech, Danfoss, Grasso i Arkton.
Czwarty dzień targów Polagra Food zwyczajowo cieszył się najmniejszym powodzeniem wśród biznesowych zwiedzających, choć nie znaczy to, że ich w ogóle nie było. Wystawcy znaleźli wreszcie chwilę oddechu na przyjrzenie się ofercie konkurencji, jak również na nawiązanie i zacieśnienie kontaktów z pogranicza spraw służbowych i znajomości prywatnych. W końcu o to właśnie nam chodzi, aby przedstawiciele naszej branży potrafili pogodzić codzienną walkę konkurencyjną opartą na wysokiej jakości towarów i usług, pozostając jednocześnie przyjaciółmi i współpracując we własnym interesie oraz dla dobra całego sektora, swych klientów i kontrahentów, swych pracodawców oraz całej społeczności.
Uważamy, że tegoroczną Polagrę należy uznać za udaną. Naturalnie, wyciągniemy wnioski tak, by za dwa lata na kolejną edycję tego największego wydarzenia targowego branży chłodniczej i klimatyzacyjnej w Europie Środkowo-Wschodniej przyciągnąć jeszcze więcej wystawców oraz zwiedzających. Zobaczymy, jakie będą efekty dwóch lat naszego członkostwa w Unii Europejskiej. Uczciwie pracujmy i bądźmy dobrej myśli! Już dziś proszę zarezerwować sobie cztery dni w drugiej połowie września 2006 r. na II Forum Chłodnictwa na targach Polagra Food 2006. Przyłączcie się do nas!

Michał Dobrzyński
Dyrektor Biura KFCH
www.forum-chlodnictwa.org.pl.

>>> zobacz fotorelację z POLAGRA FOOD 2004

Komentarze

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.