11 stycznia br. w hotelu Holiday Inn w podwarszawskim Józefowie odbyła się wewnętrzna konferencja sprzedażowa Grupy Klima-Therm pod hasłem "Podsumowanie 2018 roku, Plany na rok 2019". W wydarzeniu, poza kadrą zarządzającą, udział wzięli m.in. cała struktura handlowa, przedstawiciele działów wspierających sprzedaż oraz reprezentanci zagranicznych spółek z Grupy.

Podsumowanie 2018 roku w Grupie Klima-Therm

Organizowana corocznie konferencja głównie stanowi uroczyste zwieńczenie i podsumowanie roku sprzedażowego w Grupie Klima-Therm. W konferencji 2018/19, która odbyła się 11 stycznia w Józefowie k. Warszawy, udział wzięli: kadra zarządzająca, pracownicy struktury handlowej ze spółek Klima-Therm i Klimor, przedstawiciele wszystkich działów wspierających sprzedaż oraz zagraniczni goście – reprezentanci spółek powiązanych FG Nordic (Szwecja), FG Finland (Finlandia), KAISAI (Euro) GmbH (Niemcy) oraz Klimor USA. Zbierając 163 uczestników, tegoroczne wydarzenie stało się największą wewnętrzną konferencją Działu Handlowego w historii firmy, na co wpływ ma wzrost zatrudnienia oraz intensywny rozwój Grupy Klima-Therm jako organizacji. W wydarzeniu po raz pierwszy uczestniczyli Pracownicy Clima-Produkt, Barbor i Quatrovent – spółek dziś funkcjonujących pod marką Klimor.

Najważniejszą częścią konferencji sprzedażowej była uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień dla najlepszych Handlowców w 2018 roku oraz ogłoszenie wyników konkursu indywidualnego z atrakcyjną nagrodą główną – wyjazdem szkoleniowo-integracyjnym na zachodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych.

Gospodarzami Konferencji Działu Handlowego "Podsumowanie 2018, Plany 2019" byli Prezes Zarządu w Grupie Klima-Therm Daniel Jaśkiewicz oraz Andrzej Walendowicz, Wiceprezes i Dyrektor ds. Handlowych.

 

Dowiedz się więcej

 

Źródło: Klima-Therm