E-lekcja dostępna jest w polskiej wersji językowej.


RA - DR - Podstawowe informacje na temat zaworów rozprężnych


Po zakończeniu tej lekcji będziesz:

* znać zasadę działania zaworu rozprężnego;
* znać różne rodzaje zaworów rozprężnych;
* rozumieć rolę przegrzania i dochłodzenia w zaworze rozprężnym;
* rozumieć zasadę działania termostatycznego zaworu rozprężnego;
* znać różne rodzaje wypełnień wykorzystywanych w elementach termostatycznych i czujnikach zaworu rozprężnego;
* znać różne rodzaje wypełnień wykorzystywanych w elementach termostatycznych i czujnikach zaworu rozprężnego.

Ten kurs kończy się testem składającym się z 9 pytań, który zalecamy przeprowadzić w celu zweryfikowania nabytej wiedzy.Sprawdź ->> TUTAJ
--------------------------------------------------------


Danfoss Learning jest platformą szkoleń online odpowiadającą potrzebom kształcenia zawodowego.

Program szkoleń zapewnia poznawanie nowych oraz aktualizację i systematyzację już nabytych kompetencji i umiejętności technicznych. Instalator, hurtownik, student, producent, może zarejestrować się na platformie i zapisać się na kursy... w każdej chwili, z każdego miejsca

Zainwestuj w swój rozwój, korzystaj ze szkoleń z zakresu chłodnictwa!

Danfoss Learning – Twój bezpłatny dostęp do szkoleń z zakresu chłodnictwa w każdej chwili z dowolnego miejsca.