Spółka KAN z Kleosina zakończyła pierwszą edycję programu „Szkoła KAN- z nami poznasz praktyczną stronę zawodu”.

Pierwsi adepci „Szkoły Zawodu” KAN ruszą na rynek pracy
Firma KAN, producent systemów wodnych i grzewczych, stosowanych w budownictwie i jedna z największych firm województwa podlaskiego jako pierwsza opracowała i wdrożyła profesjonalny program współpracy szkoły ponadgimnazjalnej z przyszłym pracodawcą. Zaproszona do współpracy placówka to Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku.

- Projekt wymagał dużego zaangażowania obu stron – mówi Jan Kaczan, wiceprezes KAN. – Czas poświęcony na zbudowanie wartościowego programu w połączeniu z zaangażowaniem naszych pracowników oraz nauczycieli zaprocentował nowatorskim rozwiązaniem, które sprawdziło się w praktyce.

Program objął uczniów III i IV klasy o kierunku „technik-mechatronik”, kształcących przyszłych operatorów maszyn CNC. Jego głównym założeniem było praktyczne przedstawienie młodym ludziom poszczególnych etapów działań, prowadzących do wytworzenia finalnego produkt. Uczniowie śledzili proces produkcji krok po kroku: począwszy od zaprojektowania konstrukcji wyrobu, przełożenia projektu na maszynę, poprzez testy i badania jakościowo-wytrzymałościowe, aż do wytworzenia produktu i jego wdrożenia na rynek.

- Już na etapie wstępnych rozmów, wiedzieliśmy, że ten nowatorski projekt, doskonale wpisze się w system kształcenia zawodowego - mówi Nina Klebus, dyrektor ZSZ nr2 w Białymstoku. - Uczniowie mieli możliwość porównania programowych teorii z realną produkcją. Na etapie praktyk zawodowych mogli zastosować i pogłębić wiedzę i umiejętności wyniesione ze szkoły. Po tych doświadczeniach mogę powiedzieć, że na pewno potrzeba nam więcej takich programów i pracodawców.

KAN od dawna aktywnie współpracuje ze szkołami ponadgimnazjalnymi i uczelniami wyższymi z korzyścią dla obu stron: placówki kształcące otrzymują praktyczne wsparcie, zaś przedsiębiorstwo- dobrze przygotowanych pracowników.

- Mamy nadzieję, że całoroczna praktyka zawodowa, przygotowała absolwentów do łatwiejszego wejścia na rynek pracy, bo taki jest główny cel programu – mówi Jan Kaczan. – Cieszymy się, że uczniowie ZSZ nr 2 w Białymstoku mieli możliwość poznania praktycznej strony ich przyszłego zawodu.

AdepciAdepci