Okrągła rocznica istnienia Klimoru (1967-2017) skłoniła firmę do stworzenia albumu zawierającego zdjęcia dokumentujące najważniejsze fakty i wydarzenia z życia przedsiębiorstwa. Album prezentuje bogatą historię oraz ludzi, którzy ją tworzyli i do dziś są jej nieodzowną częścią.

Publikacja z okazji „Złotego Jubileuszu” ukazuje bogatą historię i tradycję firmy, która wywodzi się z przemysłu morskiego, a w drodze dalszego intensywnego rozwoju jest dziś liderem w dostarczaniu najnowocześniejszych urządzeń dedykowanych na wszystkie kluczowe rynki odbiorców, zarówno na rynek morski, jak i lądowy.

Album uwiecznił wybrane kadry z firmowych wydarzeń, konferencji, targów i imprez pracowniczych, także wiele unikatowych zdjęć z czasów minionej epoki, co zacznie podwyższa wartość historyczną publikacji.

Opowieść rozpoczyna się w stoczni w 1967 roku, a kończy ją fotoreportaż z Jubileuszu 50-lecia świętowanego przez pracowników w roku 2017. To właśnie wydarzenie w sposób symboliczny otwiera kolejny rozdział historii Klimoru, jakim jest przyszłość kreowana przez jednego z największych producentów branży HVACR w Polsce.

 

Zobacz Jubileuszową publikację firmy Klimor