110
115
74
109
107

OPTYMALIZACJA PARAMETRÓW POWIETRZA W POMIESZCZENIACH PRACY. Miejscowa wentylacja wywiewna. Poradnik

OPTYMALIZACJA PARAMETRÓW POWIETRZA W POMIESZCZENIACH PRACY. Miejscowa wentylacja wywiewna. Poradnik

Tytuł: Optymalizacja parametrów powietrza w pomieszczeniach pracy. Miejscowa wentylacja wywiewna. Poradnik
Autor: Maciej Gliński
Wydawnictwo: DW MEDIUM
Rok: 2007
Cena: 67,00 zł + koszty wysyłkiZadaniem wentylacji miejscowej wywiewnej - środka ochrony zbiorowej przed zanieczyszczeniami środowiska powietrznego, jest ograniczanie emisji zanieczyszczeń poprzez usuwanie ich bezpośrednio z miejsc wydzielania.
W "Miejscowej wentylacji wywiewnej" omówiono wiele aspektów związanych z budową, wyposażeniem oraz zasadami projektowania i eksploatacji instalacji odciągów miejscowych. Podano przykłady zastosowań i charakterystykę głównych elementów i zespołów tych instalacji. Wymieniono przyczyny obniżenia skuteczności działania wentylacji miejscowej wywiewnej.
W 10 rozdziałach książki szczegółowo opisano procesy kształtowania się środowiska powietrznego w pomieszczeniach pracy i procesy zapewnienia żądanych parametrów i czystości tego środowiska z uwzględnieniem wymagań dotyczących różnych czynników, technologii i pomieszczeń w tym przy produkcji szkła i wyrobów ze szkła, galwanotechnice, produkcji wyrobów gumowych, magazynach środków ochrony roślin, zakładach opieki zdrowotnej i wielu innych. W kolejnych rozdziałach publikacji bardzo staranne przeanalizowno mechanizmy wydzielania i parametry emitowanych substancji.
Mgr inż. Maciej Gliński jest autorem wielu prac naukowo-badawczych na temat wentylacji miejscowej wywiewnej i współautorem licznych publikacji książkowych. Jest specjalistą w zakresie ergonomii i ochrony człowieka w procesie pracy oraz rzeczoznawcą Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych.
Spis treści
1. Wprowadzenie 7
2. Czynniki kształtujące środowisko powietrzne w pomieszczeniach pracy 13
2.1. Mikroklimat 13
2.2. Zanieczyszczenia powietrza gazami, parami i aerozolami ciekłymi 19
2.3. Zanieczyszczenia powietrza pyłami 21
2.4. Rozprzestrzenianie zanieczyszczeń w pomieszczeniach 28
3. Środki techniczne zmierzające do zapewnienia żądanych parametrów i czystości środowiska powietrznego 33
3.1. Wymagania dotyczące pomieszczeń i przegród budowlanych 37
3.1.1. Pomieszczenia 37
3.1.2. Przegrody budowlane 38
3.2. Wymagania dotyczące procesów technologicznych 42
3.3. Wymagania dotyczące maszyn i urządzeń 43
3.4. Wymagania dotyczące organizacji produkcji 46
3.5. Szczegółowe wymagania dotyczące różnych czynników, technologii i pomieszczeń 46
3.5.1. Procesy galwanotechniczne 47
3.5.2. Procesy produkcji szkła i wyrobów ze szkła 47
3.5.3. Procesy produkcji wyrobów gumowych 48
3.5.4. Procesy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu natryskowym i natryskiwaniu cieplnym 49
3.5.5. Procesy w zakładach przemysłu cukierniczego 50
3.5.6. Pomieszczenia i urządzenia zakładów opieki zdrowotnej 51
3.5.7. Pomieszczenia magazynowe środków ochrony roślin oraz nawozów mineralnych i organiczno-mineralnych 54
3.5.8. Szkodliwe czynniki biologiczne 54
3.5.9. Szkodliwe czynniki chemiczne 54
3.6. Instalacje i urządzenia ułatwiające utrzymanie czystości środowiska
powietrznego w pomieszczeniach 55
3.6.1. Odkurzacze przemysłowe i podciśnieniowe instalacje
do usuwania osiadłego pyłu 55
3.6.2. Transport pneumatyczny 60
3.6.3. Kurtyny powietrzne 63
4. Wentylacja pomieszczeń przemysłowych 65
4.1. Rodzaje i zadania wentylacji 65
4.2. Ogólna wentylacja mechaniczna 69
4.2.1. Wentylacja mechaniczna pomieszczeń przemysłowych 72
4.2.1.1. Wentylacja mieszająca 73
4.2.1.2. Wentylacja wyporowa 74
4.3. Podstawowe informacje o projektowania wentylacji ogólnej 76
4.4. Źródła hałasu w urządzeniach wentylacyjnych oraz sposoby ich ograniczania 81
5. Wentylacja miejscowa wywiewna 83
5.1. Główne elementy i zespoły instalacji i urządzeń wentylacyjnych 83
5.2. Obudowy wentylacyjne 90
5.3. Odciągi zewnętrzne 104
5.3.1. Prędkość porywania 104
5.3.2. Ssawki 107
5.3.3. Ssawki szczelinowe 116
5.3.4. Okapy 118
5.3.5. Materiały, z jakich wykonuje się ssawki i okapy oraz ich wyposażenie 121
5.4. Zespoły i urządzenia do oczyszczania powietrza, agregaty filtracyjno-wentylacyjne 121
5.5. Ogóle zasady projektowania instalacji odciągów miejscowych 130
6. Zasady współdziałania wentylacji ogólnej pomieszczeń z miejscową wentylacją wywiewną 133
6.1. Analiza bilansu odprowadzenia ciepła i zanieczyszczeń w pomieszczeniu 138
6.2. Nawiewniki powietrza stosowane przy wentylacji ogólnej współpracującej z odciągami miejscowymi 141
7. Przykłady rozwiązań miejscowej wentylacji wywiewnej 145
7.1. Ograniczanie emisji pyłów 145
7.1.1. Przykłady zastosowań wentylacji miejscowej wywiewnej przy różnych pylących procesach 150
7.2. Ograniczanie emisji gazów, par i ciekłych aerozoli 156
7.2.1. Przykłady zastosowań wentylacji miejscowej wywiewnej
przy ograniczaniu emisji gazów, par i ciekłych aerozoli 160
7.3. Ograniczanie emisji zanieczyszczeń powstających podczas spawania łukowego i technologii pokrewnych 170
7.4. Ograniczanie emisji zanieczyszczeń na ruchomych stanowiskach pracy 183
7.5. Ograniczanie emisji zanieczyszczeń w kuchniach zbiorowego żywienia 191
8. Zasady prawidłowej eksploatacji urządzeń wentylacyjnych 201
8.1. Odbiory instalacji wentylacyjnych 202
8.2. Zalecenia dotyczące eksploatacji 206
9. Przyczyny nieprawidłowego działania urządzeń wentylacyjnych 215
10. Ogólne zalecenia dotyczące pomiarów podstawowych parametrów instalacji wentylacyjnych 225
11. Wykaz literatury
11.1. Piśmiennictwo 239
11.2. Przepisy 242
11.3. Normy 244
11.4. Dyrektywy 245
Aneks I
Wykaz stron internetowych zawierających przydatne informacje 247
Aneks II
Wspomaganie komputerowe projektowania wentylacji - dr inż. Piotr Bartkiewicz 248
Skorowidz 262

Źródło: ''

Komentarze

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.