Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Końskich, dzięki gruntownej termomodernizacji i nowoczesnemu wyposażeniu, stał się najnowocześniejszą szkołą średnią w regionie. Firma Frapol przekazała szkole centralę OnyX Classic dla celów dydaktycznych.

OnyX Classic dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Końskich

Centrala OnyX Classic to urządzenie stanowiące główny element systemu wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła. Ponadto jego zadaniem jest usuwanie zużytego powietrza i redukcja poziom dwutlenku węgla oraz wilgoci, co zapewni ciągły dopływ świeżego powietrza do pomieszczeń mieszkalnych. Poprzez ciągłą filtrację centrala zapobiega także wszelkim reakcjom alergicznym, spowodowanym wnikaniem pyłów (alergenów), jak również rozwojowi wirusów, bakterii i grzybów. Od tej pory również w praktyce uczniowie będą mieli możliwość poznania zasad funkcjonowania i budowy centrali wentylacyjnej. 

 

Dowiedz się wiecej