Trwają ostatnie prace nad kolejną propozycją Wydawnictwa SYSTHERM - drugim poprawionym wydaniem poradnika "Ogrzewnictwo praktyczne". Książka ma się pojawić w sprzedaży w czerwcu br.
"Ogrzewnictwo praktyczne" to nowa pozycja wydawnicza adresowana do osób zawodowo związanych z branżą ogrzewniczą, studentów kierunków inżynierii środowiska na politechnikach i innych uczelniach technicznych, jak również do osób poszukujących podstawowych informacji z tej dziedziny.
Książka ta jest kontynuacją wydanego w 2002 roku tytułu "Ogrzewnictwo dla praktyków", a także tytułu "Ogrzewnictwo praktyczne. Projektowanie. Montaż. Eksploatacja" wydanego w 2005 roku. Oba tytuły zostały opracowane pod redakcją prof. dr hab. inż. Haliny Koczyk, w tym samym składzie autorskim: dr inż. Bronisława Antoniewicz, dr inż. Małgorzata Basińska, prof. dr hab. inż. Halina Koczyk.
"Ogrzewnictwo praktyczne" zawiera niezbędną wiedzę dotyczącą najczęściej stosowanych instalacji ogrzewań wodnych, miejscowych źródeł ciepła.
Podręcznik omawia całość wiadomości potrzebnych przy projektowaniu ogrzewania, w tym w szczególności:
• wymagania ochrony cieplnej budynków wraz z obliczeniami cieplnymi i wilgotnościowymi przegród,
• zasady obliczeń zapotrzebowania na moc cieplną pomieszczeń ogrzewanych oraz sezonowego zapotrzebowania na ciepło budynków, porównanie aktualnych metod z poprzednio obowiązującymi,
• zasady doboru urządzeń kotłowni oraz niezbędnych zabezpieczeń,
• zasady projektowania sieci przewodów, doboru grzejników, armatury i automatyki,
zasady certyfikacji energetycznej budynków.
W porównaniu do wydania I podręcznik ten został uzupełniony o treści poruszające problematykę budownictwa energooszczędnego oraz oceną energetyczną budynków. Zamieszczone są w niej treści aktualnych przepisów zgodnych z dyrektywą Parlamentu Europejskiego w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz polskimi uwarunkowaniami prawnymi.
Sposób projektowania poparto przykładowymi projektami instalacji dla budynku jednorodzinnego wraz z kosztorysami.
W książce poruszono ponadto takie tematy jak: projektowanie i wykonywanie ogrzewań podłogowych, układy solarne, kominki, zagadnienia termomodernizacji budowlanej oraz eksploatacji instalacji ogrzewań.
Publikację skierowana jest zwłaszcza do specjalistów z zakresu ogrzewnictwa i branży ciepłowniczej, a także do środowisk akademickich, w tym zwłaszcza studentów kierunków technicznych oraz osób szukających wiedzy praktycznej.