Informujemy, że z dniem 01.07.2004 r. rzeszowska firma BH-Res zmieniła siedzibę.


Nowy adres: 35-205 Rzeszów, ul. Torowa 3. Jednocześnie informujemy, że numery telefonów, fax i adresy e-mail nie uległy zmianie.

35-205 Rzeszów, ul. Torowa 3
tel. (0 17) 864 13 13, 864 13 18
fax (0 17) 864 13 13, 864 13 18
e-mail: biuro@bh-res.pl, www.bh-res.pl