Podstropowe chłodnice powietrza klasy SUPER typ NP-...-300EPodstropowe chłodnice powietrza
są przeznaczone do urządzeń freonowych, instalowanych w komorach przechowalniczych i halach technologicznych przemysłu spożywczego przy temperaturze parowania t0 = +4oC do -10oC. Chłodnice zbudowane są z podwójnych baterii parownika lamelowego Cu-Al ze zmienną podziałką ożebrowania 7 mm i 3 mm na rurach ø10, obudowanego blachą kwasoodporną.

Klasa SUPER
spełnia najwyższe standardy europejskie i światowe w zakresie wymagań higienicznych.
Cichobieżne wentylatory zapewniają zasięg strugi powietrza do 6 m na każdą stronę. Wbudowane w parownik i tacę ociekową grzałki elektryczne umożliwiają sprawne odszranianie.
Jednostki wyposażone są w rozdzielacz cieczy i przystosowane do zasilania poprzez termostatyczny zawór rozprężny z zewnętrznym wyrównaniem ciśnienia. Chłodnice mogą być wykonane w wersji glikolowej.

- różnica temperatur powietrza na wlocie i parowania czynnika R22 na wylocie chłodnicy

Chłodnice powietrza MAK-5-450E


Chłodnice powietrza typu MAK są przeznaczone do urządzeń freonowych, instalowanych w komorach zerowych przy temperaturze parowania ok. t0 = -5oC.
Szczególną przydatność wykazują w przechowalniach owoców i warzyw. Chłodnice zbudowane są z baterii parownika lamelowego Cu-Al z podziałką ożebrowania 7 mm na rurach ø10, obudowanego blachą stalową ocynkowaną lakierowaną.
Każda chłodnica poddawana jest próbie szczelności, następnie suszona i napełniana gazem obojętnym.
Osiowe wentylatory zapewniają zasięg strugi powietrza do 15 metrów.
Wbudowane w parownik i tacę ociekową grzałki elektryczne umożliwiają sprawne odszranianie.
Chłodnice wyposażone są w rozdzielacz cieczy i przystosowane do zasilania czynnikiem chłodniczym poprzez termostatyczny zawór rozprężny z zewnętrznym wyrównaniem ciśnienia.

- różnica temperatur powietrza na wlocie i parowania czynnika R22 na wylocie chłodnicy
Producent: Przedsiębiorstwo Produkcji Urządzeń Chłodniczych Sp. z o.o.
(Materiał i foto: www.ppuch.pl)