Firma FG Poland informuje, że od 2018 roku do oferty marki KAISAI zostaną wprowadzone urządzenia klimatyzacyjne typu Split z czynnikiem chłodniczym R32. To działanie jest zgodne z wizją firmy dotyczącą marki przyjaznej środowisku, przy równoczesnym spełnianiu dyrektyw związanych z jego ochroną i podążaniu za światowymi trendami.

Nowość w ofercie KAISAI: klimatyzatory z czynnikiem chłodniczym R32

Czynnik chłodniczy R32, w porównaniu do obecnie stosowanych czynników (głównie R410A), wykazuje dużo niższy potencjał tworzenia efektu cieplarnianego, a przy tym wyższą efektywność energetyczną. Ponadto charakteryzuje się on niską palnością i niską toksycznością, jednocześnie posiadając ciśnienia robocze zbliżone do tych, jakie posiada obecnie stosowany czynnik chłodniczy R410A. Wybór nowego czynnika jest korzystny także z powodu możliwości doładowywania zarówno w stanie gazowym, jak i ciekłym. Dodatkowo jest on odpowiednim następcą obecnie wykorzystywanych czynników chłodniczych ze względu na spełnianie europejskich wymogów legislacyjnych. 

W odniesieniu do ochrony środowiska, bardzo istotnymi dokumentami są Rozporządzenie F-gazowe Unii Europejskiej nr 517/2014 z 16 kwietnia 2014 roku, a także Ustawa z dnia 15 maja 2015 o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dziennik Ustaw z 2015 r., poz. 881). Dostawcy urządzeń branży HVACR postępując zgodnie z tymi wytycznymi, w najbliższych latach będą wprowadzać na rynek polski urządzenia z nowym czynnikiem chłodniczym, którym prawdopodobnie będzie czynnik R32.

W 2018 roku w ofercie marki KAISAI uwzględnione zostaną także klimatyzatory z dotychczasowym czynnikiem, by Klienci firmy mieli możliwość stopniowego przejścia do proekologicznych rozwiązań. Bardzo ważną informacją dla instalatorów jest fakt, że większość narzędzi stosowanych dla instalacji z dotychczasowymi czynnikami będzie można wykorzystać również dla czynnika chłodniczego R32.

 

Premiera nowych klimatyzatorów KAISAI z czynnikiem chłodniczym R32 planowana jest na wiosnę 2018 roku!


Dowiedz się więcej