Nowość w ofercie JUWENT : wentylatory oddymiające WOD.
WOD
Wentylatory oddymiające dachowe WOD służą do usuwania gorących gazów, dymu oraz ciepła powstałego podczas pożaru z pomieszczeń, poprawiając tym samym warunki bezpiecznej ewakuacji i ratowania ludzi. Wykorzystanie wentylatorów oddymiających usuwających dym i ciepło umożliwia: - utrzymanie drogi ewakuacyjnej w stanie niezadymionym, - ułatwia prowadzenie akcji gaśniczej tworząc warstwę wolną od dymu, - zmniejsza temperaturę konstrukcji budynków.

Produkty
Nowe produkty